Badanie Assessment Center / Development Center

Głęboko wierzymy, że kluczem do sukcesu każdej organizacji są ludzie. Dlatego też, przykładamy bardzo dużą wagę do jakości przeprowadzanych przez nas badań kompetencji pracowników. Stale pracujemy nad dostosowywaniem naszych narzędzi do szybko zmieniającego się rynku oraz potrzeb odbiorców.

Jan MądryPrezes Zarządu, Trener
  • Badanie Assessment / Development Center

    badanie kompetencji oraz ocena kompetencji i potencjału rozwojowego pracowników

  • Skontaktuj się z nami!

    Jeśli planujesz przeprowadzenie badania assessment lub develepment center, skontaktuj się z nami. Na podstawie informacji, które od Państwa otrzymamy, przedstawimy wstępny harmonogram działań oraz warunki cenowe.

    trenerzy@trenerzy.pl