Badanie Assessment Center / Development Center

  • Badanie kompetencji pracowników metodą Assessment Center / Development Center

    Realizujemy badania diagnostyczne AC/DC, które służą określeniu kluczowych kompetencji na danym stanowisku pracy.

    Weryfikujemy umiejętności i predyspozycje pracowników pod kątem oceny poziomu tych kompetencji (mocne strony i obszary do rozwoju).

    Wyniki badań wykorzystujemy do planowania ścieżek rozwoju czy doboru właściwych szkoleń dla danego pracownika.

Jeśli chcesz przeprowadzić badanie kompetencji pracowników metodą Assessment Center/ Development Center – skontaktuj się z nami!

trenerzy@trenerzy.pl

Wybrani Klienci, dla których realizowaliśmy badanie Assessment Center / Development Center: