Szkolenia dla trenerów wewnętrznych i coachów

Można śmiało stwierdzić, że w niektórych branżach posiadanie własnego zespołu trenerów staje się elementem przewagi konkurencyjnej, przykładem może być sprzedaż czy produkcja.

Jerzy Paśnik

Trener, Wiceprezes zarządu

Szkolenia dla trenerów wewnętrznych

W wielu firmach trenerzy wewnętrzni odgrywają coraz ważniejszą rolę - wspierają kluczowe procesy, prowadzą szkolenia produktowe, wdrażają nowych pracowników, pomagają wprowadzać zmiany w firmie. Dobrze przygotowany zespół trenerów wewnętrznych może rozwiązać wiele istotnych problemów w firmie. Coraz więcej przedsiębiorstw widzi potrzebę posiadania w firmie odpowiednio przygotowanych do swojej roli trenerów wewnętrznych. Można śmiało stwierdzić, że w niektórych branżach posiadanie własnego zespołu trenerów staje się elementem przewagi konkurencyjnej, przykładem może być sprzedaż czy produkcja.

Nasze szkolenia dla trenerów wewnętrznych obejmują zwykle dwa główne tematy:

1. Umiejętność projektowania programu szkoleniowego

 • Określenie właściwych celów szkolenia
 • Planowanie kolejności celów/modułów w oparciu o cykl Kolba
 • Dobór właściwych metod szkoleniowych (odpowiednio do celów szkolenia - kiedy np. celem jest przekazanie nowej wiedzy lub kiedy celem jest zmiana postaw)
 • Projektowanie różnych form ćwiczeń indywidualnych i grupowych w zależności od celów szkolenia - ćwiczenia oparte na opisie przypadku, odgrywanie ról, analiza i planowanie, wypracowanie rozwiązań, integracja grupy, autorefleksja, proste testy itd.

2. Praktyczne przećwiczenie wybranych metod szkoleniowych

 • Prowadzenie wykładu/prezentacji (z wykorzystaniem multimediów - prezentacja, film)
 • Prowadzenie różnych form ćwiczeń
 • Prowadzenie dyskusji nakierowanej na konkretny cel
 • Wykorzystanie metod kreatywnych - analizy problemu i poszukiwania rozwiązań
 • Rozbudowanie projekty szkoleniowe dla trenerów wewnętrznych prowadzimy w formie kursu - tematykę kolejnych warsztatów uzgadniamy z Klientem.

Krótkie projekty szkoleniowe dla trenerów wewnętrznych prowadzimy najczęściej w modelu dwóch kolejnych szkoleń (2 dni + 1 dzień) z dodatkowymi zadaniami przed, pomiędzy oraz po szkoleniach.

Przedstawiamy Państwu przykładowy, ramowy program warsztatu dla trenerów wewnętrznych, który jest jedynie wstępną propozycją do dalszych modyfikacji:

 • SZKOLENIE DLA TRENERÓW WEWNĘTRZNYCH <rozwiń>

  Kluczowe zagadnienia:

  1. Projektowanie programu szkolenia w oparciu o cykl Kolba.
  2. Dobór metod szkoleniowych, odpowiednio do celu danego modułu.
  3. Rodzaje ćwiczeń i dobór ćwiczeń odpowiednio do celów modułu.
  4. Przekaz wiedzy w programie szkolenia - rola prezentacji jako narzędzia oraz rola trenera prowadzącego.
  5. Angażowanie uczestników szkolenia poprzez właściwie dobrane aktywności (metody).

  Ramowy program szkolenia:

  I część szkolenia (2 dni)

  • Wprowadzenie do tematu szkolenia - czym jest aktywizujące szkolenie
  • Formułowanie celów szkolenia opartych na kompetencjach i zamierzonych efektach
  • Cykl Kolba
  • Metodyka projektowania programu szkolenia
  • Projektowanie ćwiczeń i zadań w programie szkolenia
  • Prezentacja i wykład jako metoda szkoleniowa
  • Projektowanie programu szkolenia- wprowadzenie
  • Projektowanie programu szklenia w praktyce - praca indywidualna
  • Przygotowanie prezentacji multimedialnej
  • Zadania po I części szkolenia

  II część szkolenia (1 dzień)

  • Koncepcje programów opracowanych przez uczestników w ramach zadania poszkoleniowego
  • Prowadzenie prezentacji multimedialnej
  • Prowadzenie ćwiczeń opartych na opisie przypadku
  • Zadania po II części szkolenia

  Przed rozpoczęciem projektu trener przeprowadzi wywiady z uczestnikami i na podstawie uzyskanych informacji zaprojektuje ostateczny program warsztatów, dostosowany do ich rzeczywistych potrzeb.  

  Szkolenia dla trenerów wewnętrznych prowadzimy w aktywnej formie. Zakładamy, że każdy uczestnik będzie miał możliwość wystąpienia na środku zarówno podczas 1 jak i 2 części szkolenia, a każde wystąpienie zostanie omówione przez grupę. Taka forma pracy jest efektywna przy zapewnieniu odpowiedniego czasu na przepracowanie wszystkich tematów. Stawia to zwykle przed nami i Klientem wyzwania dotyczące czasu trwania szkolenia oraz wielkości grup.

  Poproś o indywidualną ofertę dla Twojego zespołu trenerów wewnętrznych trenerzy@trenerzy.pl

Dlaczego warto rozwijać zespół trenerów wewnętrznych?

10 korzyści dla firmy:

 1. Zarządzanie wiedzą w firmie - wykorzystanie doświadczenia wewnętrznych ekspertów i upowszechnienie najlepszych praktyk
 2. Wdrożenie i utrzymanie standardów jakościowych
 3. Rozwiązywanie realnych problemów firmy
 4. Wsparcie we wdrażaniu zmian
 5. Wyróżnienie dla doświadczonych pracowników, dla których rola trenera jest kolejnym etapem kariery
 6. Szybsze i bardziej skuteczne wdrażanie nowych pracowników
 7. Obniżenie kosztów szkoleń
 8. Lepsze dopasowanie szkoleń do rzeczywistych sytuacji
 9. Możliwość szybszego reagowania na sytuacje kryzysowe
 10. Budowanie w organizacji kultury stałego uczenia się
Do prawidłowego działania strony niezbędne są pliki cookie, zapoznaj się z naszą polityką plików cookie.     AKCEPTUJĘ