Szkolenia sprzedażowe dla handlowców

Szkolenia handlowe to inwestycja - poprawienie jednego choćby elementu w pracy handlowca może zwiększyć jego efekty.

Jerzy Paśnik

Trener, Wiceprezes zarządu

Sprzedaż jest kluczowym procesem w Państwa firmie - praca handlowców i kierowników sprzedaży ma istotny wpływ na wyniki finansowe i pozycję firmy na rynku. Dzięki procesowemu spojrzeniu na sprzedaż możemy określić gdzie są rezerwy do wykorzystania i nauczyć handlowców bardziej skutecznego działania.

Szkolenia sprzedażowe, szkolenia dla handlowców.

 

Dobrze zaplanowany rozwój zespołu, poprzez odpowiednie szkolenia sprzedażowe, zawsze przekłada się na lepsze wyniki sprzedaży. Nasze doświadczenia pokazują, że najlepsze efekty osiągają firmy, które potrafią dobrze połączyć 4 elementy:

  • jasną strategię działań sprzedażowych,
  • właściwą organizację sprzedaży i współpracujących z nią działów (efektywny proces sprzedaży),
  • skuteczne, operacyjne zarządzanie zespołem i pracą sprzedawców (umiejętności menedżerów),
  • skuteczne działania handlowe z Klientem (umiejętności handlowców, w tym skuteczne techniki sprzedaży).

Szkolenia dla handlowców dadzą więc najlepsze efekty jeśli jednocześnie handlowcy będą pracować w dobrze zaplanowanym "procesie", przy odpowiedniej współpracy z innymi działami i co bardzo ważne, przy właściwym zarządzaniu i wsparciu swoich bezpośrednich szefów.

schemat efektywna sprzedaż, szkolenia sprzedażowe dla handlowców, Training Partners

Dlaczego warto skorzystać z naszych szkoleń sprzedażowych, a tym samym rozwijać zespół sprzedaży

Poprawienie jednego choćby elementu w pracy handlowca może zwiększyć jego efekty. Można to pokazać na 3 wybranych przykładach:

  • umiejętność właściwej oceny potencjału Klienta spowoduje, że handlowiec będzie inicjował kontakt z tymi firmami, które dają większe szanse sprzedaży,
  • poprawienie sposobu rozmawiania przez telefon spowoduje, że handlowiec umówi więcej wizyt,
  • lepszy sposób prezentowania korzyści spowoduje, że wzrośnie ilość wizyt zakończonych sprzedażą.

Patrząc szerzej na proces sprzedaży można wskazać przykłady zmian organizacyjnych, które mogą przynieść firmie korzyści:

  • przesunięcie części mniejszych Klientów do obsługi telefonicznej spowoduje, że handlowcy zyskają więcej czasu na obsługę klientów kluczowych,
  • poprawa jakości obsługi przez serwis spowoduje, że zmniejszy się ilość Klientów, którzy odchodzą.

Szkolenia sprzedażowe i handlowe - jak podchodzimy do ich realizacji

Kiedy poznajemy firmę Klienta i specyfikę działań sprzedażowych skupiamy się na znalezieniu rezerw. Wskazujemy umiejętności oraz rozwiązania, których poprawa może najbardziej przełożyć się na poprawę wyników. Każde z proponowanych przez nas szkoleń handlowych czy też działań doradczych jest dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta.

W projektach szkoleń sprzedażowych i działań doradczych dla sprzedaży oddajemy do Państwa dyspozycji całe nasze doświadczenie.

TOP szkolenia dla handlowców:

Do prawidłowego działania strony niezbędne są pliki cookie, zapoznaj się z naszą polityką plików cookie.     AKCEPTUJĘ