Szkolenie motywowanie pracowników

Szkolenie z motywowania pracowników opieramy na teorii motywacji Davida McClellanda oraz Edwarda L. Deciego i Richarda M. Ryana. Uczestnicy poznają zasady wynikające z tych teorii oraz zastosowanie ich w praktyce, w różnych formach motywowania pozafinansowego pracownika.

W szkoleniu wykorzystujemy wyniki naszego autorskiego badania Polska Mapa Motywacji 2.0. W badaniu pytaliśmy pracowników, jakie czynniki pozafinansowe motywują ich do pracy i jak oceniają zaspokojenie tych potrzeb przez pracodawcę.

Aby uczestnicy w trakcie szkolenia mogli na własnej skórze przekonać się, jakie skutki dla funkcjonowania przedsiębiorstwa ma słabo zmotywowana załoga, stworzyliśmy grę symulacyjną, którą wykorzystujemy w czasie warsztatu.

Podczas gry symulacyjnej uczestnicy dobierają zespół, rozwijają go i tak motywują pracowników, aby efektywnie realizować stawiane przed nimi zadania. Wnioski z gry są na gorąco komentowane przez trenera i przenoszone na grunt codziennej pracy uczestników szkolenia.