3 sposoby na efektywne szkolenie handlowców cz.1

Opierając się na naszym doświadczeniu w pracy z wieloma firmami handlowymi chcemy podzielić się doświadczeniem – co najbardziej wpływa na to, że szkolenia handlowe są efektywne?

3 aspekty, na które warto zwrócić uwagę planując działania rozwojowe dla handlowców to:

  • Cele szkolenia powiązane z celami biznesowymi handlowców

    W ten sposób szkolenie może być obierane przez handlowców jako narzędzie, które może im pomóc w pracy.

  • Program i forma szkolenia

    W tym zawiera się również ważny cel, aby szkolenie było dla uczestników okazją do refleksji nad obecnymi umiejętnościami.

  • Zaangażowanie szefów w działania wdrożeniowe po szkoleniu

    Szkolenie zaczyna proces wdrażanie nowych rozwiązań, nowych umiejętności.

W 3 kolejnych  artykułach przyjrzymy się bliżej powyższym punktom.