Analiza działań sprzedażowych w grupie stałych Klientów
Listy kontrolne

Nasze doświadczenia pokazują, że najlepsze efekty w sprzedaży osiągają firmy, które potrafią dobrze połączyć 3 elementy:

 1. właściwa organizacja sprzedaży i współpracujących z nią działów (efektywny proces sprzedaży),
 2. skuteczne, operacyjne zarządzanie zespołem i pracą sprzedawców (umiejętności menedżerów),
 3. skuteczne działania sprzedażowe z klientem (umiejętności handlowców, w tym skuteczne techniki sprzedaży).
Całościowe – procesowe spojrzenie na sprzedaż pozwala zdobywać przewagę konkurencyjną. Procesowe podejście oznacza bowiem podejmowanie optymalnych w danym momencie działań i nie tracenie energii na działania przypadkowe. W takim podejściu sprawdzają się proste narzędzia, jakimi są standardy oraz listy kontrolne pomagające dokonać co pewien czas analizy rezerw w procesie sprzedaży oraz w określić jakie umiejętności handlowców należy rozwijać.

Poniżej przedstawiam przykład listy, która pozwala spojrzeć na współpracę z obecnymi klientami – poddać analizie dotychczasowy proces oraz zdecydować o zmianach w sposobie działania.

KLIENT

OCENA POTENCJAŁU KLIENTA (WYBRANE KRYTERIA):
 • Wielkość przychodów
 • Wielkość zatrudnienia
 • Częstość zakupów
 • Sezonowość zakupów
 • Ilość realizowanych zleceń
 • Rodzaje zleceń
 • Struktura kupowanych produktów
 • Obsługiwani klienci
 • Wartość zakupów klienta w naszej firmie
 • Wartość zakupów klienta w naszej branży
 • Nasz udział w portfelu klienta
 • Inne
Czy na podstawie analizy powinniśmy zmienić kategorię klienta? ZWIĘKSZENIE SPRZEDAŻY U KLIENTA – REZERWY:
 • Zwiększenie sprzedaży w sprzedawanych grupach produktów
 • Zmiana struktury sprzedawanych produktów (przesunięcie sprzedaży)
 • Sprzedaż dodatkowych produktów (dotąd niesprzedawanych)
 • Zwiększenie częstotliwości dokonywania zakupów
 • Zwiększenie marży
 • Inne
OSOBY KONTAKTOWE W FIRMIE KLIENTA – REZERWY:
 • Z kim się kontaktujemy w firmie klienta?
 • Czy kontaktujemy się z właściwą osobą?
 • Jakie są nasze relacje z tą osobą?
 • Czy jest coś, co wpływa (wpłynęło w przeszłości) negatywnie na nasze relacje?
 • Inne osoby decyzyjne – do kogo należy dotrzeć?

Decydent 1 – analiza

 • o czym decyduje?
 • co jest ważne dla tej osoby?
 • jakie są najważniejsze kryteria podejmowania decyzji o zakupie / współpracy?
 • jakie informacje o tej osobie należy zdobyć? W jaki sposób?
 • w jaki sposób dotrzeć do tej osoby?

Decydent 2 – analiza

 • o czym decyduje?
 • co jest ważne dla tej osoby?
 • jakie są najważniejsze kryteria podejmowania decyzji o zakupie / współpracy?
 • jakie informacje o tej osobie należy zdobyć? W jaki sposób?
 • w jaki sposób dotrzeć do tej osoby?
CZYNNIKI KONKURENCYJNE – REZERWY:
 • Kim są konkurencyjni dostawcy?
 • Jakie są ich przewagi nad nami?
 • Jakie nasze atuty ofertowe możemy mocniej wykorzystać?
 • Jakie nasze atuty poza ofertowe możemy mocniej wykorzystać?
PO PRZEANALIZOWANIU POWYŻSZYCH PUNKTÓW:
 • Jakich informacji o firmie klienta nam brakuje?
 • W jaki sposób można je zdobyć?

CELE:

Jakie cele w pracy z klientem należy sobie postawić (na podstawie powyższej analizy)? – uwzględnij właściwą kolejność celów

PLAN DZIAŁAŃ – Przygotowanie do spotkania:

 • Jakie są najważniejsze wnioski z analizy klienta?
 • Jakie są najważniejsze cele wizyty?
 • Co chcę osiągnąć podczas tego spotkania?
 • Jakie cele i nasze intencje przedstawić klientowi?
 • Jakie pytania zadać?
 • Jakie propozycje przedstawić?
 • Jakie ważne informacje / materiały należy przygotować?
 • Czy w spotkaniu powinien uczestniczyć szef?
 • Jaka ma być jego rola podczas spotkania?
 • Jakimi ustaleniami chcę zakończyć wizytę?
 • Na jakie trudności mogę napotkać? (trudne pytania, argumenty klienta)

PLAN DZIAŁAŃ – Nasze działania po spotkaniu:

 • Jakie są najważniejsze wnioski ze spotkania?
 • Mail z podsumowaniem rozmowy – dodatkowe materiały w załączniku
 • Ponowna analiza i korekta planów
 • Najważniejsze działania uzgodnione z klientem
 • Oferta (oczekiwane korzyści)
 • Zamówienie
 • Kolejna wizyta
Jeśli chcesz wiedzieć więcej skontaktuj się z nami trenerzy@trenerzy.pl 
Szukasz szkolenia i masz pytania?
Śmiało, nasi eksperci są do Twojej dyspozycji!