Budowanie autorytetu brygadzisty

Skąd bierze się autorytet brygadzisty?

Brygadziści, liderzy i mistrzowie często mają wysoki autorytet w swoich zespołach. Zdają sobie sprawę, że skuteczność w realizowaniu zadań produkcyjnych jest mocno uzależniona od tego, jaki mają poziom zaufania i szacunku u swoich ludzi.