Jakie szkolenia dla menedżerów?
Artykuły

Jakie szkolenia dla menedżerów?

Najlepsza inwestycja – inwestycja w pracowników

Szkolenia kadry menedżerskiej powinny być stałym punktem strategii rozwojowej wszystkich firm. Warto również samemu starać się o doskonalenie warsztatu swoich kompetencji biznesowych, traktując inwestycję w siebie jako najszybszą i najlepszą drogę wspinania się po kolejnych szczeblach kariery.
To ludzie są najcenniejszą wartością przedsiębiorstwa – dzięki odpowiedniemu przygotowaniu merytorycznemu skutecznie osiągają sukcesy, są kreatywni i otwarci na zmiany.
Ważne, by każdy z pracowników czuł się zmotywowany, a wtedy cała struktura organizacyjna będzie funkcjonowała płynnie i wydajnie. Zadaniem menedżerów jest stanowienie wsparcia dla podległych zespołów, natomiast kadra zarządzająca powinna czerpać wiedzę zarówno z wymiany doświadczeń między osobami zajmującymi podobne lub wyższe stanowiska, jak i z dedykowanych kursów rozwojowych. Oferty warsztatów rozwojowych są bardzo różnorodne. Można wybierać spośród kompleksowych programów szkoleniowych, a także wziąć udział w spotkaniach pomagających skupić się na rozwijaniu jednej, konkretnej umiejętności. Dużym atutem organizowanych przez profesjonalne firmy szkoleniowe kursów jest także ocena postępów oraz wskazanie obszarów wymagających dalszego doskonalenia.
Badanie kompetencji metodą assessment lub developent center znajduje się np. w założeniach Akademii Menedżera, charakteryzującej się indywidualnym podejściem do każdego z uczestników.
Podczas wyboru najlepszych dla siebie lub swoich pracowników szkoleń, należy wziąć pod uwagę trzy kluczowe aspekty:

Młodzi menedżerowie i grupy high potential

Szkolenia dla przyszłych menedżerów oraz tych świeżo awansowanych powinny koncentrować się wokół umacniania ich kompetencji miękkich, związanych głównie ze sprawnym zarządzaniem zespołem, efektywnością osobistą czy radzeniem sobie ze stresem i skrajnymi emocjami. Umiejętności te często towarzyszą realizacji obowiązków pod presją czasu. Pracownicy, którzy nie mają doświadczenia na samodzielnych stanowiskach, mogą mieć problem z tymi właśnie kluczowymi kwestiami, w związku z czym wymagają przede wszystkim pracy nad sobą i pogłębianiem własnych kompetencji.

Doświadczeni menedżerowie

Osoby posiadające już dłuższy staż na samodzielnych stanowiskach mają inne priorytety i inne potrzeby. Zazwyczaj potrafią skutecznie budować autorytet w opinii współpracowników i partnerów biznesowych. Są sprawnymi liderami i wielokrotnie udowodnili, że w sytuacjach kryzysowych myślą zadaniowo, nie tylko prognozując ryzyko, ale i zapobiegając mu lub szybko wdrażając plany korygujące. Warto więc zainwestować w ich umiejętności interpersonalne, negocjacyjne i prezentacyjne. Szkolenia z zakresu analizy transakcyjnej w zarządzaniu, wystąpień publicznych, kreatywnego myślenia czy odważnego sięgania po innowacje okażą się najlepszym wyborem i sprawią, że menedżerowie będą jeszcze lepiej spełniać się w swojej roli. Interesującą opcję stanowią również kursy dla menedżerów produkcji, których specyfika pracy opiera się często na motywowaniu pozafinansowym, a także na umiejętnym dobieraniu zespołów, zapewnieniu sprawnej komunikacji i zapobieganiu konfliktom. Jakiekolwiek konflikty czy niejasne delegowanie zadań może skutkować zatrzymaniem lub spowolnieniem linii produkcyjnej, dlatego od menedżerów wymaga się nie tylko solidnej wiedzy technicznej, ale też wysoko rozwiniętych kompetencji miękkich. Planujesz szkolenia dla menedżerów, liderów i specjalistów – skontaktuj się z nami! Przygotujemy ofertę dostosowaną do potrzeb i możliwości Twojej organizacji.

Nasze doświadczenie w realizacji szkoleń biznesowych

Lat doświadczenia Przeszkolonych firm Przeszkolonych osób
Szukasz szkolenia i masz pytania?
Śmiało, nasi eksperci są do Twojej dyspozycji!