Strona główna Szkolenia menedżerskie
sz_men

Szkolenia dla menedżerów i specjalistów, kursy menedżerskie

Szkolenia stacjonarne i online. Zadaj nam pytanie lub pobierz aktualny katalog szkoleń

Przykładowe kompetencje, które rozwijamy w ramach szkoleń menedżerskich:

 • Budowanie autorytetu szefa
 • Przywództwo sytuacyjne
 • Skuteczna komunikacja w zespole i udzielanie informacji zwrotnej
 • Rozwiązywanie konfliktów
 • Delegowanie i egzekwowanie zadań
 • Zarządzanie czasem i organizacja pracy
 • Motywowanie pracowników i automotywacja
 • Zarządzanie zmianą i rozumienie zmiany
 • Radzenie sobie ze stresem
 • i inne…

Wybrani klienci, dla których realizowaliśmy szkolenia menedżerskie

Szkolenia menedżerskie oraz kursy menadżerskie stacjonarne i online

Szkolenia przywództwo

Szkolenia rozwój osobisty

Akademia menedżera

Szukasz szkolenia i masz pytania?

Śmiało, nasi eksperci są do Twojej dyspozycji!

Jednym z kluczowych celów w szkoleniach dla menedżerów są te kompetencje, które pozwalają skutecznie zarządzać zespołem. Dotyczy to szefów, na każdym poziomie zarządzania, również tych, którzy zarządzają niewielkim zespołem pracowników.

Istnieje pewien zestaw kompetencji menedżerskich, który niezależnie od poziomu zarządzania pomaga skutecznie kierować zespołami pracowniczymi. Nasze szkolenia i kursy dla menedżerów w głównej mierze dedykujemy rozwojowi tych właśnie kompetencji.

Szkolenia i kursy dla menedżerów prowadzimy w oparciu o nasze osobiste doświadczenia w zarządzaniu ludźmi. Zdecydowana większość naszych trenerów to byli menedżerowie.

Jesteśmy gotowi zrealizować dla Państwa pojedyncze szkolenie menedżerskie, skupione na wybranych kompetencjach lub pełny projekt rozwojowy dla menedżerów. Każde działanie jest projektowane w odniesieniu do celów biznesowych, jakie Państwa organizacja stawia przed swoją kadrą kierowniczą.

Zapraszamy do współpracy.

Szkolenia menedzerskie

Szkolenia dla menedżerów i specjalistów

realizujemy na terenie całej Polski, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Zobacz, co mówią o nas klienci i uczestnicy szkoleń

„Podczas realizacji szkolenia prowadzący wykazał się pełnym profesjonalizmem. Posiadał wiedzę merytoryczną i praktyczną, którą potrafił przekazać w sposób przystępny. (…) Atmosfera otwartości na wymianę doświadczeń z innymi uczestnikami pozwoliła nabyć umiejętności komunikacji interpersonalnych, którą pracownicy mogli przełożyć w praktyce. Współpraca przebiegła pomyślnie. Rekomendujemy firmę Training Partners Sp. z o.o. jako profesjonalnego wykonawcę usług szkoleniowych.”

Marek Świerżewski
Właściciel, Mirpasz Sp. z o.o.

„Podczas realizacji projektu firma Training Partners Sp. z o.o. wykazała się pełnym profesjonalizmem na każdym z jego etapów, a trenerzy prowadzący szkolenia posiadali wszystkie potrzebne do tego kompetencje i umiejętności. Rekomendujemy firmę Training Partners Sp. z o.o jako profesjonalnego i wiarygodnego dostawcę usług szkoleniowych. Wysoka elastyczność i otwartość na potrzeby klienta i zrozumienie jego potrzeb niewątpliwie stanowią mocną stronę firmy.”

Mirosław Rommel
Dyrektor ds. personalnych, UNIA sp. z o.o.

„Trener bardzo dobrze panował nad grupą, potrafił przekazywać wiedzę w sposób ciekawy, wywołujący zainteresowanie i skłaniający do głębszych dyskusji. Ćwiczenia z zastosowania teorii wymagały od uczestników zaangażowani. Uczestnicy wyszli ze szkolenia z pewnością co do swoich nowych umiejętności i poczuciem dobrze przepracowanego czasu. Całość zakończyła się omówieniem potencjału uczestników oraz jasną informacją co do dalszego ich rozwoju”.

Tomasz Winiarz
Kierownik produkcji, PPG Deco Polska Sp. z o.o.

„Euvic S.A. w ramach podnoszenia kwalifikacji i kompetencji zawodowych swoich trenerów oraz trenerek wewnętrznych w roku 2022 dwukrotnie skorzystał z oferty szkoleniowej oferowanej przez firmę Training Partners Sp. z o.o. (…) Przeprowadzone szkolenia były efektywne, atrakcyjne oraz wniosły dużą wartość do pracy trenerów wewnętrznych Euvic S.A., a firma Training Partners Sp. z o.o. spełniła wszelkie oczekiwania.”

Justyna Pawliczak
HR Manager, EUVIC S.A.

Coraz więcej pracodawców podejmuje decyzję o wysłaniu pracowników na szkolenia menedżerskie. Wśród przedsiębiorców rośnie świadomość, że wykwalifikowany personel przyczynia się do szybkiego rozwoju firmy i wpływa na zwiększenie konkurencyjności w branży.  Kadra kierownicza powinna nie tylko efektywnie zarządzać podległymi strukturami, ale także motywować pracowników, a to wymaga rozwiniętych kompetencji miękkich. Wielu rzeczy można nauczyć się w praktyce, jednak warto skorzystać z bogatej oferty kursowej. Żeby zajęcia charakteryzowały się skutecznością, powinny być dopasowane do potrzeb biznesowych uczestników. Nasza firma działa na rynku od blisko 20 lat. Przez ten czas pomogliśmy wielu osobom reprezentującym różne branże. Dzięki nam poznali oni przydatne techniki, a także dowiedzieli się, nad którymi obszarami muszą jeszcze popracować. Wybierz odpowiednie szkolenie menedżerskie Kursy, które proponujemy, staramy się dostosować do indywidualnych oczekiwań uczestników. Osobom dopiero rozpoczynającym swoją przygodę z zarządzaniem, polecamy szkolenia dla menedżerów skupiające się na wzmocnieniu kompetencji miękkich. W trakcie warsztatów i prelekcji zdradzamy praktyczne techniki umożliwiające zwiększenie efektywności pracy. Wskazujemy też, jak organizować swój czas. W przypadku liderów o długoletnim stażu zwracamy uwagę na inne priorytety, np. rozwój umiejętności interpersonalnych, negocjacyjnych lub związanych z dobrą prezentacją. Dużą uwagę poświęcamy również na kreatywne myślenie, przeprowadzanie analiz transakcyjnych czy wdrażanie innowacji.

Ogromnym zainteresowaniem cieszą się także szkolenia managerskie dla brygadzistów i inżynierów. Jeszcze kilkanaście lat temu wymagano od nich głównie znajomości zagadnień technicznych. Dziś firmy z sektora przemysłowego muszą stawić czoło nowym wyzwaniom. Są one związane z automatyzacją procesów, większym dostępem do wiedzy, a także pracą w wielokulturowym środowisku. To sprawia, że od personelu zarządzającego wymaga się umiejętności miękkich, m.in. dotyczących: efektywnej komunikacji, budowania zespołów. Do istotnych kompetencji należy także motywowanie personelu. Skuteczne koordynowanie produkcji przyczynia się do wzrostu wydajności, jak również sprzyja wdrażaniu wielu usprawnień, co znajduje bezpośrednie odzwierciedlenie w budżecie. Stawiamy na indywidualne ścieżki rozwoju Organizując kursy menedżerskie, zwracamy uwagę na potrzeby przedsiębiorstw. W tym celu wykorzystujemy sprawdzone metody, np. Assessment oraz Development Center. Po ustaleniu priorytetów tworzymy dedykowany program i harmonogram zajęć. Wyróżnia nas też indywidualne podejście. Obserwujemy każdego z uczestników, wspierając w realizacji wyznaczonych celów. Wskazujemy obszary, które warto rozwijać. Proponujemy szkolenia kierownicze pomocne w dalszym kształtowaniu profilu zawodowego, a także przygotowujemy zadania utrwalające zdobyte informacje.

Nadzorowanie zespołem, projektami i podległą jednostką to niezwykle angażujące zadania. Aby dobrze przyswoić złożone i wielowymiarowe zagadnienia, oferujemy kursy managerskie z wykorzystaniem metody blended learning. To doskonałe połączenie klasycznych prelekcji i warsztatów z aktywnością online.

W trakcie tradycyjnych zajęć uczestnicy zdobywają praktyczne umiejętności i merytoryczną wiedzę. Z kolei ćwiczenia z użyciem platformy internetowej ułatwiają utrwalanie nowych informacji. Co ważne, szkolenie menedżerskie online pozwala wypełniać zadania w dowolnym czasie — wystarczy zalogować się do systemu.

Jesteśmy przekonani, że przedsiębiorcy kierujący pracowników na szkolenie managerów są ciekawi efektów prowadzonych zajęć, dlatego umożliwiamy im regularne konsultacje. Nasi pracownicy na bieżąco informują o postępach podopiecznych, tłumaczą, jakie są ich mocne strony, a także dzielą się swoimi przemyśleniami na temat realizowanych zagadnień.

Przełożeni mogą się zarejestrować na platformie kursowej, by na bieżąco monitorować tematy poruszane na kursach. Każdy projekt kończy się obszernym raportem podsumowującym. Obejmuje on, między innymi, kwestie dotyczące indywidualnych preferencji i mocnych stron uczestników. Nasi trenerzy proponują również działania pomagające w dalszym podnoszeniu kompetencji miękkich, w tym coaching i przydatne symulacje biznesowe.

Dobry menedżer to osoba, która ma wyjątkową zdolność łączenia ludzi. To ktoś, kto z łatwością buduje mosty między różnymi osobowościami w zespole i wyznaczonymi celami firmy. To ktoś, kto potrafi nie tylko mówić, ale przede wszystkim słuchać — zrozumieć to, co nie zostało powiedziane, dostrzec to, co ukryte między wierszami, a następnie odpowiednio na to reagować. Jego asertywność nie jest pustym sloganem, lecz realną umiejętnością przekonania zespołu do wspólnej wizji i entuzjastycznego dążenia do celu.

Drugie imię dobrego menedżera to elastyczność w zarządzaniu. Potrafi dostosować strategie do zmieniającego się otoczenia, a jednocześnie zachować ciągłość i niezachwianą determinację w dążeniu do sukcesu. Jest moralnym kompasem dla swoich pracowników, uosabiając wartości takie jak uczciwość i zaangażowanie. Dzięki temu może być wzorem do naśladowania dla innych.

Należy podkreślić, że stawanie się lepszym menedżerem to proces, który wymaga zaangażowania i samodyscypliny, a jego fundamentem jest ciągłe dążenie do samodoskonalenia. To nie tylko szlifowanie umiejętności komunikacyjnych, które są ważne w efektywnym przekazywaniu wizji i oczekiwań, ale także rozwijanie zdolności zarządczych, które pozwalają na sprawną koordynację działań i zasobów firmy. Znaczące jest również utrzymywanie ręki na pulsie w zakresie aktualnych trendów w branży. Wszystko to pozwala na osiągnięcie innowacyjnego podejścia do problemów i utrzymanie konkurencyjności firmy na rynku.

Przedsiębiorcy są coraz bardziej świadomi, że wysoko wykwalifikowany personel przyczynia się do szybkiego rozwoju firmy i wpływa na zwiększenie konkurencyjności w branży. Z tego względu coraz większa grupa pracodawców decyduje się na kierowanie swoich pracowników na wyspecjalizowane szkolenia menedżerskie. W ten sposób możliwe jest nie tylko bardziej efektywne zarządzanie strukturami firmy, ale także zwiększenie motywacji osób zatrudnionych.

Lepsza organizacja pracy w firmie wymaga rozwiniętych kompetencji miękkich, w tym umiejętności budowania relacji, skutecznego komunikowania się i rozwiązywania konfliktów. Można to osiągnąć za pomocą naszych szkoleń. Kurs menedżera pozwala poznać przydatne techniki dopasowane do indywidualnych potrzeb biznesowych uczestników. Ponadto możliwa jest weryfikacja, które obszary wiedzy pracownicy powinni poprawić i uzupełnić. Jakie szkolenia dla managerów warto wybrać? Skuteczne i sprawdzone — działamy na rynku od blisko 20 lat. W tym czasie pomogliśmy wielu osobom działającym w różnych branżach.

Kursy i szkolenia dla managerów są dostosowane do indywidualnych oczekiwań uczestników. Osoby rozpoczynające swoją przygodę z zarządzaniem powinny wybrać zajęcia skupiające się na wzmocnieniu kompetencji miękkich. W trakcie warsztatów i prelekcji zdradzamy praktyczne techniki umożliwiające zwiększenie efektywności pracy. Ponadto wskazujemy, jak w najlepszy sposób organizować swój czas.

W przypadku liderów o długoletnim stażu zwracamy uwagę na inne priorytety, na przykład, rozwój umiejętności interpersonalnych, negocjacyjnych lub związanych z dobrą prezentacją. Trening dla nowych menedżerów obejmuje też wsparcie kreatywnego myślenia, przeprowadzanie analiz transakcyjnych oraz stałego wdrażania innowacyjnych rozwiązań w firmie.

Nasze szkolenie dla początkujących managerów jest przygotowywane przy uwzględnieniu bieżących potrzeb przedsiębiorstwa. Wykorzystujemy sprawdzone metody, takie jak Assessment oraz Development Center. Ustalamy priorytety, a następnie tworzymy dedykowany program i szczegółowy harmonogram zajęć.

Kursy menedżerskie wyróżnia indywidualne podejście do uczestników. Obserwujemy każdego z nich i wspieramy w realizacji wyznaczonych celów. Wskazujemy istotne obszary, które należy rozwijać, a także przygotowujemy zadania utrwalające ważne informacje. Oferujemy też szkolenia kierownicze pomocne w kształtowaniu profilu zawodowego.

Kursy dla menedżerów stanowią bardzo ważny element zwiększający konkurencyjność firmy. Warto przemyśleć sprawy związane z wyborem odpowiedniego ośrodka. Nasza firma działa w branży od wielu lat. Współpracowaliśmy z organizacjami z różnych sektorów. Pomagaliśmy zarówno niewielkim przedsiębiorstwom, jak i dużym korporacjom. Stale monitorujemy rynek, aktualizując naszą ofertę tak, aby była najlepiej dostosowana do dynamicznie zmieniających się warunków biznesowych.

Wśród naszych atutów warto wymienić także kompetentny personel. Nasi trenerzy mają doświadczenia związane z nadzorowaniem struktur biznesowych i chętnie dzielą się przydatnymi wskazówkami. Jeśli interesuje Państwa kurs menedżerski lub kurs dla trenerów wewnętrznych, serdecznie zapraszamy do bezpośredniego kontaktu. Z przyjemnością udzielimy wszelkich niezbędnych informacji.

Szkolenie menedżerskie i kursy dla menedżerów – zapytaj o szczegóły naszej oferty

  Zapraszamy do kontaktu
  Józef Smoleń
  Menedżer ds. Rozwoju, Trener
  tel.: +48 784 46 85 96
  Józef Smoleń

  Najnowsze wpisy w naszej Strefie Wiedzy

  Brygadzista, mistrz, lider – porównanie ról

  Artykuły

  Brygadzista, mistrz, lider – czym różnią się od siebie te stanowiska? Jakie mają uprawnienia i za co odpowiadają? Odpowiedzi na te pytania w artykule.

  Zobacz szczegóły
  budowanie autorytetu na produkcji

  Budowanie autorytetu lidera jako klucz do skutecznego zarządzania zespołem

  Artykuły

  Lider z autorytetem potrafi lepiej zmobilizować zespół do działania i realizacji celów. Jak świadomie budować autorytet?

  Zobacz szczegóły
  Szkolenia dofinansowane KFS 2024

  Szkolenia dla firm dofinansowane z KFS 2024

  Artykuły

  Realizujemy szkolenia dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Pomagamy w wypełnieniu wniosków. Sprawdź szczegóły.

  Zobacz szczegóły

  Awansowałem na lidera produkcji i co dalej?

  Artykuły

  Awans wewnętrzny to z jednej strony ogromny sukces i wyraz uznania, z drugiej strony to ogromne wyzwanie i stres, bo nagle muszę zarządzać swoimi kolegami i koleżankami. Jak to robić skutecznie nie psując relacji?

  Zobacz szczegóły

  Jak motywować pracownika cz.1

  Artykuły

  W pierwszej części artykułu skupimy się na tym, jaki wpływ na motywację pracownika ma bezpośredni szef oraz co może on zrobić (lub czego nie robić), aby pracownikom chciało się chcieć.

  Zobacz szczegóły

  Szkolenie motywowanie pracowników

  Szkolenia

  W trakcie szkolenia wykorzystujemy naszą autorską grę menedżerską Leadership Simulation oraz wyniki ogólnopolskiego badania Polska Mapa Motywacji 2.0.

  Zobacz szczegóły