Książka dla skutecznych szefów

Książka dla skutecznych szefów. Znane i mniej znane drogi do sukcesu w kierowaniu ludźmi.

Wydanie II rozszerzone

Przedstawiamy drugie wydanie książki poświęconej tematyce zarządzania ludźmi. Zostało ono poszerzone o dwa ważne tematy: zarządzanie sytuacyjne, rozumiane jako dawanie pracownikowi tego, czego w danym momencie potrzebuje, oraz listy kontrolne, będące niezbędnym narzędziem pracy współczesnego menedżera.

Autorzy: Andrzej Niemczyk, Wiesław Grzesik, Anna Niemczyk to wieloletni menedżerowie, którzy zarządzania uczyli się na własnej skórze, krok po kroku, w polskich realiach. Dobrze znają problemy, z jakimi na co dzień zmaga się szef, a ponieważ są równocześnie trenerami, potrafią odpowiedzieć na większość pytań, jakie ów szef sobie stawia: od spraw podstawowych, takich jak motywowanie pracowników, wyznaczanie wspólnych celów czy też nietoksyczne zwalnianie ludzi, poprzez zagadnienia związane z psychologią szefowania, aż po sprawy naprawdę trudne, takie jak zdobywanie autorytetu, walka z rutyną w zespole i radzenie sobie z przemęczeniem pracą.