Na czym polegają mediacje?

Artykuły

Mediacje to popularny sposób rozwiązywania konfliktów. Skłócone strony biorą w nim udział dobrowolnie. Zadaniem mediatora jest rozwiązanie sporu w taki sposób, aby strony samodzielnie znalazły rozwiązanie zaistniałego dla nich problemu. W artykule spojrzymy szerzej na pracę mediatora, jej specyfikę, wyzwania, jakiej jej towarzyszą, a także cechy charakteru konieczne do wykonywania tego zawodu.

Mediacje – co cechuje tę metodę rozwiązywania konfliktów?

Odpowiadając na pytanie, na czym polegają mediacje, należy zwrócić uwagę na cechy charakteryzujące ten proces. Pierwszą z nich jest dobrowolność, która oznacza, że skłócone strony wyrażają zgodę na uczestnictwo w mediacjach bez jakiegokolwiek nacisku i są świadome specyfiki mediacji. Druga cecha to poufny charakter mediacji. Uczestnicy nie udzielają żadnych informacji o przebiegu mediacji osobom postronnym. Mediacje mogą dążyć do rozwiązywania różnego rodzaju problemów. Najczęściej kojarzą się z rozwodami, ale podejmują wiele tematów tj. sprawowanie władzy rodzicielskiej, kontakty z dziećmi, ale także nieformalne kwestie, np. kontakt z dalszą rodziną, pomoc w wyborze drogi zawodowej dziecka itd.

Kluczowe kompetencje mediatora

Mediator jest osobą, której zadaniem jest przeprowadzenie procesu mediacji. Należy przypomnieć, że to zawód wpisany do wykazu prowadzonego przez sąd okręgowy. To bardzo odpowiedzialna rola, która wymaga od osoby wykonującej ten zawód konkretnych umiejętności miękkich. Wykorzystanie konkretnych cech charakteru powinno uwzględniać przede wszystkim dążenie do bezstronności. Wszystkie mediacje mają charakter poufny, więc mediator musi być osobą, która dotrzymuje tajemnicy służbowej. W tej pracy jeszcze bardziej niż w innych zawodach liczy się profesjonalizm, ponieważ pracuje się z różnymi ludźmi, którym towarzyszą silne emocje. Zwaśnione strony powinny odnosić również wrażanie, że nadrzędnym celem mediatora jest pomyśle rozwiązanie sporu. Oznacza to, że ma w sobie chęć pomocy i wykazuje zrozumienie, a także szacunek wobec konkretnej sytuacji. To bardzo ważne, ponieważ jak zostało to wcześniej wspomniane, ludzie w obliczu problemów zachowują się różnie, a niejednokrotnie towarzyszą im skrajne emocje. Często są to tragedie rodzinne, co zmniejsza komfort uczestnictwa stron w mediacji. Mediator niejednokrotnie musi przełamać nieufne i negatywne nastawienie stron, a także barierę komunikacyjną.

Wiedza, którą musi posiadać mediator

Mediator nie tylko musi posiadać predyspozycje i odpowiednie cechy charakteru do wykonywania tego zawodu. Dysponuje również zestawem umiejętności, które może skutecznie wdrażać właśnie dzięki umiejętnościom miękkim. Wśród nich należy wymienić:

  • Umiejętność moderowania mediacji
  • Nawiązanie kontaktu ze stronami
  • Pośredniczenie w całym procesie mediacji
  • Doradztwo w zakresie możliwych do wdrożenia rozwiązań
  • Udzielanie wyjaśnień i pomoc w sformułowaniu np. ugody.

    Największym wyzwaniem w tej pracy jest zrealizowanie tego w sposób bezstronny, czyli w sposób neutralny, bez jakiejkolwiek próby narzucania rozwiązań. Kolejną bardzo trudną umiejętnością jest ocena sytuacji, a w tym także uczestników sporu. Często powodzenie konfliktu jest uzależnione od charakteru uczestników. Trafna ocena pozwala zasugerować skuteczne rozwiązania. Mediator łączy w sobie cechy różnych zawodów. Poza wiedzą prawną, przydatna będzie również ta z obszaru psychologii. Jednak łączenie wiedzy i pewnych cech zawodowych nie oznacza odgrywania tej roli zawodowej. Wszystko musi być rozgraniczone i przede wszystkim odbywać się w warunkach bezstronności. Należy również pamiętać, że jest to zawód stresujący ze względu na osobisty charakter spraw, którym często towarzyszą skrajne emocje. Opanowanie w bardzo stresujących sytuacjach i umiejętność moderacji mediacji na każdym etapie są niezwykle ważne.

Na czym polegają mediacje – czyli o korzyściach płynących z mediacji

Tę część artykułu, którą docenią osoby zarówno przygotowujące się do wzięcia udziału w procesie mediacji, jak i te, które chcą związać przyszłość z zawodem mediatora. Ta forma rozwiązywania sporów, która niesie ze sobą wiele korzyści! Przede wszystkim otwiera uczestników na nowe rozwiązania, a w pierwszej kolejności umożliwia ich dostrzeżenie. Neutralna i bezstronna forma, a także wsparcie doświadczonego mediatora sprzyja poznaniu siebie i swoich emocji. Wszystko to zmniejsza stres. Jest to forma oparta na komunikacji, więc pozwala odbudować relacje lub rozwinąć je w odpowiednim kierunku. Mediacja jest kompleksowym rozwiązaniem, która dotyka wielu płaszczyzn problemu. Wszystko odbywa się w krótkim czasie, ponieważ z reguły proces mediacji nie powinien trwać dłużej niż 3 miesiące. Wszystkie te korzyści i wiele wyzwań, jakim musi stawić czoła mediator, przekonuje coraz więcej osób do sprawdzenia swoich umiejętności w tym zawodzie. Jednak jest to taki typ profesji, w którym należy postawić na ciągły rozwój, dlatego ciągłe szkolenia są wpisane w ten zawód. Sprawdź naszą ofertę szkoleń sprzedażowych i dowiedz się, jakie kompetencje możesz rozwinąć!

Szukasz szkolenia i masz pytania?

Śmiało, nasi eksperci są do Twojej dyspozycji!