Już po raz drugi przeprowadziliśmy ogólnopolskie badanie motywacji pracowników przy użyciu autorskiego narzędzia „Polska Mapa Motywacji 2.0”
Pierwsza edycja badania sprzed 10 lat pokazała znaczenie motywacji pozafinansowej. Najnowsze wyniki rzucają światło na różne typy motywatorów i zmieniające się oczekiwania pracowników względem strategii motywacyjnych.

Czym jest „Polska Mapa Motywacji”?

„Polska Mapa Motywacji” została stworzona jako narzędzie analizujące czynniki, które motywują ludzi do pracy – wszelkie sytuacje, narzędzia i warunki, dzięki którym ludzie chcą i lubią pracować.

W pierwszej edycji badania wzięło udział 1572 respondentów.

W drugiej edycji (2015-2016) badanie rozszerzono – kwestionariusz badawczy składał się z czterech części:

 • pierwsza identyfikowała czynniki motywujące pracowników,
 • druga badała działanie motywatorów stosowanych przez pracodawców,
 • trzecia i czwarta poświęcona była motywatorom finansowym – aktualnym i oczekiwanym proporcjom otrzymywanego przez pracownika wynagrodzenia oraz bonusów.

Poszerzony kwestionariusz wypełniło 1161 pracowników małych i dużych przedsiębiorstw o różnorodnej wielkości i strukturze kapitału.

Kliknij i dowiedz się więcej o naszych badaniach.

„Polska Mapa Motywacji 2.0” wyniki

Analizując wyniki obserwujemy, że na przestrzeni dekady zdecydowanie wzrosło znaczenie i rola motywacji pozafinansowej, a także poziom świadomości pracowników i ich oczekiwania w tym zakresie. Jednocześnie strategie motywacyjne pracodawców rozmijają się z potrzebami pracowników – wysiłki skierowane są na obszary o niskiej lub znikomej sile motywacyjnej a tym samym zastosowane motywatory przynoszą słabe efekty.

Co dzisiaj motywuje pracowników?

 • Docenianie mojej pracy i osiągnięć

  Od 10 lat niezmiennie wskazywany jako najbardziej motywujący czynnik pozafinansowy.

 • Pewność zatrudnienia

  Awans z pozycji 5 na 2.

 • Podnoszenie kwalifikacji

  Awans z pozycji 6 na 3.

Jak dzisiaj motywuje pracodawca?

 • Doceniana jest moja praca i osiągnięcia

  Spadek z 5 na 9 pozycję.

 • Działania pracodawcy budują pewność zatrudnienia

  Spadek z 3 na 5 pozycję.

 • Mam możliwość podnoszenia kwalifikacji

  Spadek z 6 na 7 pozycję.

Pełny raport z badania Polska Mapa Motywacji 2016

Jeśli chcecie poznać Państwo odpowiedzi na pytania:

 • Co dzisiaj motywuje pracowników?
 • Jakie są ich oczekiwania odnośnie motywatorów finansowych i pozafinansowych?
 • W jaki sposób firma, przełożeni, działy HR mogą sprostać oczekiwaniom pracowników odnośnie motywacji pozafinansowej?
 • W jaki sposób motywować pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy?
 • Czy i jak zmieniają się oczekiwania pracowników w obszarze motywacji pozafinansowej w zależności od wielkości wynagrodzenia?
 • Czy staż pracy wpływa na poziom motywacji?
 • Czy i jakie zmiany występują pomiędzy kobietami i mężczyznami w obszarze motywacji?
 • Jak motywować przedstawicieli różnych pokoleń (pokolenie X, pokolenie Y, pokolenie Z)?
 • Jakich bonusów oczekują pracownicy? Co im lepiej zaoferować – dofinansowanie do nauki języków obcych, czy karnety na basen, siłownię, zajęcia fitness?
 • I wreszcie czy naprawdę wysokie wynagrodzenie nie jest wystarczającą motywacją?

…zapraszamy do lektury pełnego raportu z drugiej edycji badania „Polska Mapa Motywacji”.

Raport z badania Polska Mapa Motywacji 2016

Pobierz raport z najnowszej edycji naszego autorskiego badania Polska Mapa Motywacji i sprawdź co dzisiaj motywuje pracowników oraz w jakim stopniu ich oczekiwania zaspokajane są przez pracodawcę.