Poprawa komunikacji i współpracy w zespole – praktyczne szkolenie
Artykuły

Efektywny zespół – poprawa komunikacji i współpracy w zespole

Wzrost efektywności zespołu

Do zbudowania efektywnego zespołu, konieczna jest dobra atmosfera, skuteczna komunikacja, jasny podział ról i nastawienie na realizację wspólnego celu. Nad tym właśnie pracujemy podczas szkoleń team building, w których wykorzystujemy nasze autorskie gry zespołowe. Prezentujemy Państwu opis szkolenia, którego głównym celem jest budowanie zaufania oraz poprawa komunikacji i współpracy w zespole. Kluczem do mobilizowania się do pracy i osiągania wspólnych celów jest zaufanie w zespole. Zaufanie, które definiujemy jako wiarę w dobre intencje drugiej strony.
Co wspiera budowanie zaufania?
Lepsze poznanie się, otwartość, szczera komunikacja – mówienie o swoich zaletach, ale i słabych stronach, wzajemny szacunek. Wszystko to pozytywnie wpływa na atmosferę w zespole, która dla wielu jest kluczowa. Im lepiej czujemy się w pracy, tym bardziej angażujemy się w powierzone zadania i chętniej pomagamy innym, gdy zachodzi taka potrzeba. Od tematu budowania zaufania zaczynamy nasze szkolenie. OD TEJ STRONY CIĘ NIE ZNAŁEM Cel zadania: lepsze poznanie się, integracja zespołu, budowanie zaufania, Uczestnicy, podzieleni w pary, przeprowadzają z sobą nawzajem krótki wywiad – w oparciu o specjalnie przygotowaną ankietkę. Następnie informacje o każdej osobie są prezentowane przed grupą w formie zagadek. Ankietka pozwala grupie dowiedzieć się więcej o sobie nawzajem, szczególnie poznać od strony pozazawodowej. Wprowadza swobodną atmosferę i pozytywną energię do zespołu. Podsumowanie nt budowania relacji i zaufania w zespole. Uczestnikom naszych szkoleń często zadajemy pytanie Kto odpowiada za skuteczność komunikacji – nadawca czy odbiorca? Odpowiedzi są różne, jednak zdecydowanie częściej wskazywany jest nadawca – i słusznie, jednak od odbiorcy także bardzo dużo zależy.
W komunikacji równie ważne jak mówienie jest aktywne słuchanie.
Podczas szkolenia uczestnicy uczą się jak tworzyć jasną strukturę komunikatu, by odbiorca ich zrozumiał – odnosimy się tutaj do kwadratu komunikacji von Thuna. Rozwijamy techniki aktywnego słuchania. Ponadto uczymy jak prawidłowo udzielać informacji zwrotnej z wykorzystaniem modelu „5 Pól” i „FUKO+”. Na koniec szkolenia, uczestnicy wypracowują zasady skutecznej komunikacji, które są dostosowane do realiów ich codziennej pracy. HOUSTON, MAMY PROBLEM! Cel zadania: usprawnienie komunikacji w zespole, udzielanie informacji zwrotnej Gra skupiająca się na uczeniu zasad efektywnej komunikacji w zespole i pomiędzy zespołami, w tym komunikacji werbalnej, aktywnego słuchania i porządkowania chaosu komunikacyjnego. Pokazuje, co można osiągnąć poprzez sprawną komunikację, a jakie straty przynosi bałagan informacyjny w zespole. Uczy zasad uporządkowanego i efektywnego obiegu informacji oraz zarządzania komunikacją w firmie. W grze nawiązujemy do misji Apollo 13 – uczestnicy wcielają się w rolę zespołu Houston i załogi statku Apollo. Ich celem jest naprawienie urządzenia na statku i sprowadzenie załogi na Ziemię… Zaufanie w zespole oraz kultura otwartości sprzyjają budowaniu dobrej komunikacji pomiędzy ludźmi. To w zestawieniu z konstruktywną informacją zwrotną umożliwia bardziej efektywną współpracę. Podczas szkolenia team building udowadniamy, że zespół to więcej niż suma jego składowych. Kiedy w zespole zgromadzi się odpowiednich ludzi, nie istnieje cel, którego nie mogliby osiągnąć.
Efektywny zespół to ludzie, którzy dobrze się znają, cenią swoją różnorodność i potrafią ją w odpowiedni sposób wykorzystać. To ludzie, którzy otwarcie się komunikują, rozumieją wspólny cel i chętnie pomagają sobie nawzajem.
WIKTORIA KRÓLEWSKA Cel zadania: usprawnienie współpracy w zespole – planowanie i podział zadań, zespołowe rozwiązywanie problemów, realizacja wspólnego celu Strategiczna gra zespołowa, która zmusza uczestników do współpracy i proponowania twórczych rozwiązań nietypowego problemu. Dzięki grze pokazujemy uczestnikom różnicę między działaniem jednostkowym a działaniem zespołowym na rzecz wspólnego celu. Uświadamiamy jak sprawnie może pracować zespół planując swoje działania, określając zadania i wykorzystując potencjał członków zespołu. Na bazie tego ćwiczenia uczestnicy wyciągają wnioski o najważniejszych elementach pracy efektywnego zespołu. Zadaniem uczestników jest przedostanie się na drugi brzeg rzeki po liściach Wiktorii Królewskiej. Zasobów, czyli liści jest na tyle mało, że niezaplanowane przejście 2 osób może pozbawić zespół ponad 60% zasobów…

Podstawowe informacje o szkoleniu:

  • Warsztat prowadzimy w języku polskim i angielskim, na terenie całej Polski, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego
  • Pomagamy w organizacji szkolenia (hotele, logistyka)
  • Czas trwania szkolenia: 1-2 dni
  • Ilość uczestników: 6-250 osób
Opisywany program szkolenia team building realizowaliśmy m.in. dla: Jeśli planujesz organizację szkolenia z zakresu komunikacji i współpracy w zespole – skontaktuj się ze mną. Przygotuję ofertę dostosowaną do potrzeb i możliwości Twojej organizacji. jozef@trenerzy.pl
Szukasz szkolenia i masz pytania?
Śmiało, nasi eksperci są do Twojej dyspozycji!