Prowadzenie rozmów oceniających

Prowadzenie rozmów oceniających

Dobrze przeprowadzona ocena może przyczynić się do lepszego zrozumienia pracownika oraz rozwoju jego kompetencji zawodowych.

Menedżerowie często zadają sobie pytania: „Po co mi rozmowa oceniająca, przecież codziennie rozmawiam z pracownikiem?”; „Czy mogę obiektywnie ocenić pracownika?”; „Czy mogę w jakikolwiek sposób zmierzyć jego kompetencje?”; „Czy rozmowa oceniająca to nie kolejna formalność, niepraktyczne narzędzie zabierające czas – mój i pracownika?”.

Uważamy, że rozmowa oceniająca może być skutecznym narzędziem dla menedżera do motywowania pracowników i budowania swojego autorytetu jako szefa.

Na co dzień tym co nas najbardziej motywuje do pracy (oprócz zarobków) jest przede wszystkim informacja zwrotna na temat tego co robimy oraz możliwość rozwoju. Dobrze przeprowadzona ocena może przyczynić się do lepszego zrozumienia pracownika oraz rozwoju jego kompetencji zawodowych. Z drugiej strony, źle poprowadzona rozmowa może zdemotywować pracownika, obniżyć wiarygodność szefa lub nawet doprowadzić do konfliktu.

Nie lubimy być oceniani przez innych, stąd każda ocena może budzić emocje po jednej jak i drugiej stronie rozmowy. Dlatego w naszym szkoleniu kładziemy również nacisk na prawidłową komunikację podczas oceny oraz błędy oceny wynikające z naszych naturalnych, „ludzkich” predyspozycji.

Podczas szkolenia uczymy co zrobić, aby rozmowa oceniająca odniosła swój skutek, poprzez omówienie poniższych zagadnień:

  • jak dobrze przygotować się do rozmowy,
  • jak obiektywnie ocenić kompetencje pracownika,
  • co mogę zrobić, żeby komunikacja z pracownikiem podczas rozmowy była otwarta i skuteczna,
  • czy docenienie i motywowanie pracownika na rozmowie jest aż tak trudne,
  • jak wspólnie ustalić cel rozwojowy dla pracownika.

Nasze szkolenie pozwoli uczestnikom poznać praktyczne zastosowanie powyższych elementów podczas rozmów oceniających oraz uświadomi rolę takich rozmów dla funkcjonowania i rozwoju zespołów pracowniczych. Pozwoli też na poznanie sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach podczas rozmów z pracownikiem.

Co ważne, umiejętności nabyte na naszym szkoleniu mogą być przydatne podczas każdej rozmowy szefa z pracownikiem, a nie tylko formalnej oceny!