Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy.

Jak rozpoznać i jak przeciwdziałać tym zjawiskom?

 • Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy - czym są te zjawiska i jak im zapobiegać?

  Zdarza się, że:

  • pracodawcy nie dostrzegają występującego w ich organizacji mobbingu i dyskryminacji.
  • pracownicy mylą zjawisko mobbingu z występującymi w organizacji konfliktami.
  • mobbing i dyskryminacja są bardzo często głęboko ukryte pod warstwą niejednoznaczności celów, wymagań, braku kontroli, nieodpowiedniej komunikacji.
  • przeświadczenie o byciu ofiarą mobbingu wynika z niewiedzy, z subiektywnej oceny sytuacji i nadmiernej wrażliwości.

Planujesz szkolenie z zakresu zapobiegania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy – skontaktuj się z nami!

trenerzy@trenerzy.pl