Mobbing a sytuacja konfliktowa w miejscu pracy

Jak rozpoznać i jak przeciwdziałać mobbingowi?

Zdarza się, że pracodawcy nie dostrzegają występującego w ich organizacji mobbingu.

Zdarza się, że pracownicy mylą zjawisko mobbingu z występującymi w organizacji konfliktami.

Zdarza się, że mobbing jest bardzo często głęboko ukryty pod warstwą niejednoznaczności celów, wymagań, braku kontroli, nieodpowiedniej komunikacji.

Zdarza się, że przeświadczenie o byciu ofiarą mobbingu wynika z niewiedzy, z subiektywnej oceny sytuacji i nadmiernej wrażliwości.