Wdrażanie zmian w organizacji

Skuteczne wdrażanie zmian w firmie, zarządzanie zmianą

Ludzie akceptują zmiany, nie akceptują sposobu ich wprowadzania

Proces zmian w firmie jest czymś nieuchronnym. Każda firma albo zmianę organizacyjną ma już za sobą, albo jest w trakcie wprowadzania zmiany, albo się do niej przygotowuje. Z tego powodu większość pracowników na niezwykle popularne stwierdzenia typu – „Zmiana jest jedyną pewną rzeczą w organizacji” czy „Zmiana jest szansą” reaguje dosyć nerwowo.

Badania jednej z największych firm doradczych wykazały, że ponad 80 % zmian kończy się niepowodzeniem.

Być może jedną z przyczyn takiego zjawiska jest opisywany w literaturze „syndrom przystanku autobusowego” (Tom Lambert). Polega on na tym, że w organizacji upowszechnia się przekonanie dotyczące braku sensu angażowania się w zmiany, bo przecież za chwilę pojawi się kolejna zmiana, która wywróci do góry nogami efekty poprzedniej. I tak jak ludzie czekający na przystanku autobusowym, jeśli nie wsiądą do nadjeżdżającego autobusu, zawsze przecież mogą poczekać na kolejny, który z całą pewnością nadjedzie w ciągu najbliższych kilku minut. Pracownicy w takiej sytuacji mówią „U nas nie ma zmian, u nas są zmiany w zmianie”.

Zarządzanie zmianą często przypomina zarządzanie projektem, ale nawet najlepiej zaplanowany projekt trzeba osobom z organizacji zakomunikować.

I często na tym etapie pojawiają się pierwsze trudności. Dlatego w trakcie naszych szkoleń dotyczących zarządzania zmianą proponujemy na początek przeanalizowanie sposobów komunikowania zmiany, dlatego że ludzie zmianę zaczynają rozumieć dopiero wtedy kiedy poznają i zrozumieją jej przyczyny. Bez tego kolejne kroki są trudne do wykonania.

W dalszej części naszych szkoleń proponujemy analizę powodów wprowadzenia zmiany, stylów reagowania na zmiany, poszukiwania adekwatnych sposobów komunikowania się na każdym etapie jej wprowadzania, ze szczególnym uwzględnieniem etapu konfliktu i oporu wobec zmiany. No i najważniejsze – stworzenie realistycznego, przemyślanego planu i ustalenie szczegółów jego realizacji.

Jeden z uczestników szkoleń powiedział kiedyś: „Ludzie lubią zmiany, nie lubią być zmieniani„.

Zachęcamy uczestników spotkań do zaakceptowania tego, że opór przed zmianą jest czymś naturalnym i rozumiejąc zachowania ludzi i nie walcząc z nimi w procesie zmiany możemy zachęcić ich do współpracy.