Strona główna Studia podyplomowe
studia

Studia podyplomowe

Jako Training Partners, nieprzerwanie od 2004 roku, prowadzimy autorski kierunek studiów „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” na Akademii Górnośląskiej w Katowicach. Do tej pory zrealizowaliśmy ponad 20 edycji studiów.

Przed każdą nową edycją, program studiów jest aktualizowany. Kładziemy duży nacisk na to, by odpowiadał on bieżącym potrzebom dynamicznie zmieniającego się rynku. Zajęcia, które mają charakter warsztatowy prowadzą trenerzy i partnerzy naszej firmy – praktycy biznesu.

Szczegóły dotyczące programu studiów oraz aktualnie prowadzonym naborze znajdą Państwo na:

Projekty studiów podyplomowych, zrealizowane z innymi uczelniami w oparciu o nasze autorskie programy:

W ramach projektu 4.3 PO KL, stworzyliśmy dla PJATK 7 dedykowanych gier symulacyjnych wraz z programem zaadoptowania ich w programach studiów.

„INFORMATYK – WSZECHSTRONNY SPECJALISTA – PROGRAM ROZWOJU POTENCJAŁU PJWSTK DO WDRAŻANIA ZALECEŃ STRATEGII EUROPA 2020”

Projekt realizowany przez Polsko – Japońską Wyższą Szkołę Technik Komputerowych w partnerstwie z Training Partners Sp. z o.o., jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IV „Szkolnictwo wyższe i nauka” Działanie 4.3, „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów strategii Europa 2020”.

Dedykowane studia dla Twoich pracowników

Mamy doświadczenie w projektowaniu i prowadzeniu dedykowanych studiów, uwzględniających potrzeby konkretnego pracodawcy. Przykładem mogą być studia dedykowane pracownikom służb mundurowych- Skuteczne przywództwo.

Studia przeprowadzone zostały przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową im. Wojciecha Korfantego w Katowicach i Training Partners (program studiów oraz prowadzenie zajęć).

Wiedza
Studia oferowały aktualną wiedzę niezbędną do sprawnego i profesjonalnego zarządzania działem, zespołem. Uczestnicy – prowadzeni przez wieloletnich menedżerów w formie wykładu, warsztatów, ćwiczeń indywidualnych i grupowych, gier symulacyjnych, analizy sprawdzonych metod – nabyli wiedzę i umiejętności podnoszące ich kompetencje w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

Dla kogo?
Studia przeznaczone były dla oficerów służb mundurowych, pragnących wykorzystać najnowsze zdobycze biznesowe i akademickie w profesjonalnym zarządzaniu zespołami ludzkimi. Nabyte, uniwersalne kompetencje menedżerskie znalazły zastosowanie zarówno w aktualnym życiu zawodowym jak i w pracy poza służbami mundurowymi.

Wykładowcy
Zajęcia w ramach studiów przeprowadzili praktycy – trenerzy Training Partners.

Program studiów