Szkolenia dla menedżerów, kursy menedżerskie

 • Przykładowe kompetencje, które rozwijamy w ramach szkoleń menedżerskich:

  • Skuteczna komunikacja w zespole i udzielanie informacji zwrotnej
  • Prowadzenie trudnych rozmów
  • Budowanie autorytetu szefa
  • Budowanie, współpraca i zarządzanie zespołem
  • Zarządzanie czasem i organizacja pracy
  • Praca z jednostką, delegowanie i egzekwowanie zadań
  • Motywowanie pracowników i automotywacja
  • Zarządzanie zmianą i rozumienie zmiany
  • i inne…

Planujesz rozwój pracowników – skontaktuj się z nami! trenerzy@trenerzy.pl

Szkolenia menedżerskie

Wychodzimy z założenia, że skuteczne szkolenia menedżerskie i kursy menadżerskie powinny w dużym stopniu być praktycznym treningiem odnoszącym się mocno do problemów, z jakimi uczestnicy spotykają się w swojej codziennej pracy.

Wiesław GrzesikWiceprezes Zarządu, Trener