Szkolenia dla menedżerów

Wiesław Grzesik

Szkolenia menedżerskie

Nowoczesne organizacje oczekują od swoich menadżerów, praktycznie na wszystkich szczeblach, rozumienia celów biznesowych firmy, analitycznego myślenia, umiejętności organizowania pracy sobie i podwładnym, samodzielnego podejmowania decyzji oraz odpowiedzialności. Wychodzimy z założenia, że skuteczne szkolenia menedżerskie i kursy menadżerskie powinny w dużym stopniu być praktycznym treningiem odnoszącym się mocno do codziennej praktyki.

Wiesław GrzesikWiceprezes Zarządu, Trener

Podejście do rozwoju kompetencji menedżerskich opieramy na praktycznym modelu przywództwa Johna Adair’a. Określił on 3 kluczowe obszary, na które szef powinien być zorientowany i którymi powinien sprawnie zarządzać:

  • Zarządzanie zadaniami

    m.in. określanie celów, przydzielanie zadań oraz rozliczanie z nich

  • Kierowanie zespołem

    m.in. rozwijanie współpracy, komunikacji,  dbanie o właściwą atmosferę i motywację w zespole

  • Praca indywidualna z podwładnymi

    m.in. delegowanie uprawnień i indywidualny rozwój