Team building ekstremalny – case study
Case study

Team building ekstremalny – case study

Naszym Klientem jest duży, uniwersalny bank komercyjny z oddziałami w wielu miastach Polski. Co roku firma organizuje spotkania integracyjne dla swoich pracowników. Imprezy przeprowadzane są w obrębie regionów (spotykają się pracownicy oddziałów z poszczególnych części Polski), lub dla pracowników konkretnego działu (np. dział personalny), na co dzień pracujących w różnych lokalizacjach.

Zakres projektu

Jak co roku bank organizuje spotkania integracyjne dla swoich pracowników. Tym razem planowane są trzy spotkania integracyjne, w których uczestniczyło w sumie około 240 osób z 12 różnych lokalizacji. W tym przypadku, oprócz aspektu wzajemnego poznania się i usprawniania współpracy pomiędzy pracownikami z różnych lokalizacji, celem spotkań było przybliżenie pracownikom kluczowych wartości firmy, jakimi wszyscy powinni się kierować. Pracownicy byli już wcześniej zapoznani z wartościami korporacyjnymi, jednakże wartości te nie przejawiały się znacząco w ich codziennych zachowaniach. Organizowane spotkania integracyjne miały być okazją do odświeżenia tych istotnych kwestii. Uczestnicy mieli poczuć sens firmowych zasad postępowania, poprzez doświadczenie współzależności, realizację wspólnego celu oraz udział w zadaniach wymagających kreatywności i determinacji.

Cele projektu

Celem projektu była integracja uczestników z wielu oddziałów banku (różne miasta), oraz zwiększenie świadomości i identyfikacja pracowników z wartościami firmy.
W ciągu ostatnich kilku lat, coraz częściej trenerzy Training Partners, angażowani są w realizację właśnie tego typu szkoleń: interaktywnych spotkań mających na celu zapoznanie pracowników z istotnymi dla organizacji treściami. Poza wartościami firmy, coraz częściej w nietypowy sposób, przekazywana jest pracownikom misja firmy, kluczowe kompetencje, czy promowane postawy. Istotą takich wydarzeń jest spowodowanie, aby pracownicy nie tylko wiedzieli, czego firma od nich oczekuje, ale by przede wszystkim identyfikowali się wewnętrznie z pożądanymi treściami.

Liczba dni szkoleniowych

Trzy jednodniowe spotkania integracyjne, trwające około 6 godzin, z przerwą na lunch. W każdym spotkaniu uczestnicy byli dzieleni na kilkunastoosobowe grupy.

Przebieg projektu

W czerwcu 2016, przedstawiciel działu personalnego banku przesłał do firmy nas zapytanie odnośnie organizacji imprezy integracyjnej dla pracowników. Zgłoszenie e-mailowe zawierało zapytanie o możliwość organizacji imprez. Po wstępnych rozmowach telefonicznych i spotkaniu z przedstawicielami z działu szkoleń banku, przygotowana została oferta z outdoorowymi grami zespołowymi opartymi na całodniowych, fabularnych scenariuszach. Propozycja, po kilku modyfikacjach (m.in. osoby reprezentujące firmę zażyczyły sobie scenariuszy alternatywnych na wypadek niepogody) spodobała się i została przyjęta do dalszego rozważania (w tym samym czasie bank rozważał oferty z kilku różnych firm szkoleniowych). Po około 2 tygodniach przedstawiciel banku odezwał się ponownie z prośbą o przygotowanie raz jeszcze zaproponowanego programu, tyle, że na znacznie szerszą skalę (dla oddziałów). Zmieniony został także cel spotkań. Poza zabawą i integracją, miały także odświeżyć wiedzę i zwiększyć identyfikację pracowników z wartościami firmy. Ponowne przesłanie oferty, poprzedzone zostało szczegółowym wywiadem odnośnie oczekiwań i celów, jakie chce osiągnąć klient. Omówiliśmy także dotychczasowe sposoby komunikowania pracownikom kluczowych zmian korporacyjnych.
Zaproponowaliśmy kilka scenariuszy integracyjnych, które umożliwiały wplecenie kluczowych informacji w konwencję wspólnej zabawy w terenie.
Spośród różnych scenariuszy został wybrany program „Odbicie zakładników z rąk terrorystów”. Klient oczekiwał scenariusza dynamicznego, z elementami zadań ekstremalnych, nadającego wydarzeniu tajemniczości, wyzwalającego w pracownikach poczucie wzajemnej zależności i spełniania misji. Poszczególne zadania wchodzące w skład scenariusza nawiązywać miały do zachowań i postaw właściwych dla konkretnych wartości firmy. Każde zadanie miało być podsumowane w kierunku pożądanych zachowań i postaw związanych z daną wartością (np. komunikacją). W sumie odbyły się 3 imprezy (jedna dla 40 osób, dwie stuosobowe). W przypadku wszystkich imprez konieczne było wynajęcie odpowiedniego terenu (hotele wybrane przez klienta nie dysponowały terenem pod tego typu imprezy).

Tematy szkoleń

Integracja pracowników realizowana była w formie imprezy outdoorowej wg scenariusza „Odbicie zakładników z rąk terrorystów”. Zadania które znalazły się w scenariuszu, były adaptacjami ćwiczeń, które na co dzień wykorzystuje się do kształtowania umiejętności menedżerskich i taktycznych u oficerów jednostek specjalnych. Takie ćwiczenia, jak „zasłona dymna”, „rozbrajanie bomby”, „maskowanie i zasadzka”, „szturm”, „odgadywanie planów przeciwnika” znakomicie uczą kreatywności, komunikacji i pracy zespołowej także cywilów.
Każde zadanie uczestnicy, przy moderacji trenera, omawiali w kontekście radzenia sobie z nieprzewidzianymi sytuacjami i odpowiedzialnością za zespół, czy synergii zespołu w tworzeniu kreatywnych i nowatorskich rozwiązań trudnego zadania.
W ten sposób pracownicy byli prowokowani zadaniami do zastanowienia się nad działaniami swoimi i swojego zespołu w kontekście promowanych przez organizację wartości.

Najtrudniejsze wyzwania i największe trudności w projekcie

Największą trudnością były zaskakujące zmiany organizacyjne. Np. termin jednej imprezy został przesunięty ze względu na przypadki zatrucia pokarmowego w hotelu, gdzie mieli mieszkać uczestnicy imprezy. Pomimo potwierdzonego przez sanepid braku zagrożenia dla gości hotelowych (goście tego hotelu zatruli się, ale nie w restauracji hotelowej), klient odwołał imprezę. Powodem była lekka panika, jaka pojawiła się wśród pracowników banku. Impreza odbyła się w zmienionym terminie, a że był to już koniec października, pojawiło się niebezpieczeństwo załamania pogody. Trzeba było także nieco skrócić zajęcia, ze względu na niską temperaturę i wcześniej zapadający zmrok.

Rezultaty, jakie osiągnięto w projekcie

Uczestnicy podkreślali wyjątkowość tego wydarzenia – gry taktyczne były spójne i wplecione w logiczny scenariusz, a program, choć oparty na fabule militarnej, zmuszał do myślenia i opracowywania strategii (a nie tylko biegania z pistoletem). Poprzez wplecenie w spotkanie integracyjne treści korporacyjnych, niejako „przy okazji” uczestnicy dochodzili do wniosku, że działanie zgodnie z głoszonymi wartościami opłaca się. Po pierwsze, przyczynia się do zwiększenia efektywności pracy. Po drugie, pozwala na łatwiejsze i sprawniejsze realizowanie zadań dzięki współpracy zespołowej. Takie wnioski, wyciągnięte przez uczestników zaraz po zakończeniu emocjonującego zadania, na dłużej zapadną w pamięć niż wysłuchanie tych samych treści podczas oficjalnej konferencji.
Szukasz szkolenia i masz pytania?
Śmiało, nasi eksperci są do Twojej dyspozycji!