NASI TRENERZY

Mariusz Mażewski

Trener, Asesor

Doradca i trener. Kieruje projektami Assessment i Development Center.

Doświadczenie zawodowe

 • Trener i doradca w firmie Training Partners,
 • Autor oraz współautor testów oraz narzędzi ZZL takich jak: „Kwestionariusz Percepcji Czasu ZTPI”, „Mapa Motywacji” oraz  „Badanie Satysfakcji Pracowników”
 • Menedżer projektów Assessment I Development Center
 • Koordynator projektów z zakresu oceny efektywności programów ZZL (ROI)oraz oceny potencjału i profilu osobowego (Thomas International)

Wykształcenie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Pedagogiki i Psychologii – psychologia menedżerska
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach – Szkoła Zarządzania; zarządzanie i marketing

Doświadczenie w szkoleniach i doradztwie

 • Przeprowadza projekty badawcze, takie jak: „Badanie Satysfakcji Pracowników”, „Badanie motywacji”, „Badanie potencjału pracowników”, „Badanie potrzeb szkoleniowych”
 • Przeprowadza analizy statystyczne i psychometryczne wyników badań
 • Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu specjalistycznych dziedzin ZZL, takich jak badanie potrzeb szkoleniowych czy badanie efektywności  programów ZZL
 • Specjalizuje się w szkoleniach  z zakresu psychologicznych aspektów zarządzania, w tym psychologii komunikacji, asertywności, rozwiązywania konfliktów
 • Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych ZZL w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej  w Katowicach

Publikacje

 • Współautor adaptacji nowego testu psychologicznego, dotyczącego nastawienia człowieka do czasu: „Kwestionariusza Perspektywy Czasowej: ZTPI”
 • Współautor artykułów polskich i angielskich dotyczących adaptacji testu „ZTPI” oraz perspektywy czasowej

Prywatnie

 • Lubi podróżować