NASI TRENERZY

Sławomir Prusakowski

Sławomir Prusakowski

Trener

Doświadczony trener i psycholog.

Doświadczenie zawodowe

 • Trener w firmie Training Partners
 • Koordynator Projektu Coach EQUAL
 • Prowadzi i koordynuje zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu

Wykształcenie

 • Certyfikat Trenera II stopnia PTP
 • Akademia Treningu Interpersonalnego w Krakowie; Trener Treningu Interpersonalnego
 • Szkoła Trenerów Biznesu i Doradców Personalnych w Krakowie; Trener Biznesu
 • Uniwersytet Opolski; Psychologia

Doświadczenie w szkoleniach i doradztwie

 • Prowadzi szkolenia dla Biznesu, dla trenerów oraz treningi interpersonalne
 • Prowadzi zespół szkolący z pierwszej pomocy przedmedycznej i psychologicznej w sytuacji zagrożenia w ramach programu dedykowanego KGHM
 • Jest trenerem w projektach metodycznych dla nauczycieli Polonijnych – Stowarzyszenie Wspólnota Polska
 • Szkolił Trenerów w ramach programu „Kompendium Kompetencji Trenerskich” oraz w ramach projektów „Od Diamentu do Brylantu – zaawansowane szkolenia trenerskie” , „Wachlarz umiejętności trenerskich”, „Od Diamentu do Brylantu II”
 • Był trenerem w projektach społecznych min. „Bezrobocie co robić” –  Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

Publikacje

 • Prusakowski, S., Tylus, A. (2011). Romowie a Cyganie – czy nastawienie może zmienić stereotyp? (w:) B., Weigl (red.). Romowie 2011. Życie na pograniczu. Warszawa: Wydawnictwo Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej.
 • Bladycz, R., Prusakowski, S. (2008). Co o młodych Polakach myślą młodzi Romowie? (w:)Weigl, B., Formanowicz, M. (red.). Romowie 2007. Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academica.
 • Doliński, D., Grzyb, T., Olejnik, J., Prusakowski, S., Urban, K; (2005) Let’s dialogue about penny. Effectiveness of dialogue involvement and legitimizing paltry contribution techniques. Journal of Applied Social Psychology. 35, 6, pp. 1150-1170
 • Grzyb, T., Olejnik, J., Prusakowski, S. Urban, K.(2002). Milczenie jest złotem.(W:) Krawulska-Ptaszyńska, A., Kaczan, R. (red.) Psychologia społeczna współczesnych zjawisk i problemów. Poznań: UAM.
 • Doliński,D., Grzyb, T., Olejnik, J., Prusakowski, S.,Urban, K. (2002). Dialog jako meta technika wpływu społecznego. Tryb komunikacji a efektywność techniki „Liczy się każdy grosz”. Studia Psychologiczne, nr 40, s.127-152.
 • Współautor książki „Sprzedaż, zarządzanie i efektywność osobista w 101 praktycznych przykładach”

Prywatnie

 • Interesuje się fizyką cząstek elementarnych i fotografią