Zarządzanie konsekwencjami
Artykuły

Zarządzanie konsekwencjami

– warsztat dla świadomych menedżerów

W dzisiejszym świecie ciągłej zmiany, konsekwencje naszych zachowań, zarówno te pozytywne jak i negatywne, ujawniają się bardzo szybko. Menedżerowie świadomi swojej roli w organizacji obserwują pracownika i szukają odpowiedzi na pytania:
Co powoduje określone zachowania pracownika? Jak przewidywać negatywne zachowania i przeciwdziałać ich skutkom? Jak wzmacniać te zachowania, które prowadzą do pozytywnych konsekwencji?
Proponowany warsztat odpowiada na pytanie, jak pracować na co dzień ze swoim zespołem, żeby eliminować negatywne skutki działania zespołu i pojedynczego pracownika oraz jak wzmacniać zachowania pozytywne.

W celu otrzymania szczegółowego programu szkolenia – skontaktuj się z nami!

trenerzy@trenerzy.pl

 • Uświadomienie roli menedżera w świecie określanym jako VUCA, charakteryzującym się narastającą niepewnością, złożonością zadań i oczekiwań, zmiennością wszystkiego co nas otacza oraz niejednoznacznością pojęć, definicji i zakresów działań.
 • Pokazanie jakie zachowania i działania pracowników wywołują negatywne konsekwencje i co jest powodem tych zachowań.
 • Uświadomienie menedżerom, że mają wpływ na korektę zachowań pracowników jeszcze przed wystąpieniem negatywnych konsekwencji.
 • Przećwiczenie metod wpływania na pracowników w celu zmniejszania negatywnych oraz wzmacniania pozytywnych konsekwencji ich zachowań, poprzez:
  • Wypracowanie własnej metody budowania autorytetu.
  • Wypracowanie sposobu tworzenia oraz komunikowania norm i zasad pracy obowiązujących w zespole.
  • Wypracowanie zasad dostrzegania i analizowania potencjalnych i zaistniałych błędów pod kątem ich przyszłych konsekwencji.
  • Nabycie umiejętności korygowania i wzmacniania wiedzy, umiejętności i zachowań pracowników poprzez systematyczną informację zwrotną metodą „FUKO+”.
  • Zaplanowanie pracy rozwojowej z każdym z pracowników w aspekcie zachowań wywołujących pozytywne lub negatywne konsekwencje przy pomocy metody „5 Pól”.
 • Przećwiczenie umiejętności nagradzania, dyscyplinowania i karania, jako działania szefa w kontekście zaistniałych konsekwencji.
 • Uświadomienie, że każdy pracownika niezależnie od swoich działań i zachowań oczekuje traktowania z szacunkiem przez bezpośredniego przełożonego.

Praktyczne ćwiczenia i narzędzia

 1. Cztery sposoby na radzenie sobie z niepewnością, złożonością, zmiennością i niejednoznacznością otaczającej nas rzeczywistości biznesowej.
 2. Wypracowanie katalogu zachowań powodujących negatywne i pozytywne konsekwencje oraz zmapowanie źródeł tych zachowań.
 3. Praca z formularzem do analizy źródeł własnego autorytetu.
 4. Przećwiczenie procedury wdrażania zasad i norm do pracy zespołu, zbudowanych na koncepcji pracy w oparciu o wartości.
 5. Przećwiczenie metody udzielania informacji zwrotnej korygującej i wzmacniającej w kontekście konsekwencji działań pracownika zgodnie z narzędziem „FUKO +”.
 6. Przećwiczenie metody pracy rozwojowej z pracownikiem pod kątem przyszłych konsekwencji w oparciu o narzędzie „5 Pól”.
Proponowane szkolenie realizowane jest w formie warsztatowej. Wykorzystujemy w nim autorskie gry szkoleniowe, pracę indywidualną i w grupach zadaniowych, scenki, case study oraz moderowane dyskusje. Całość uzupełniają krótkie wykłady interaktywne.
Ok. 80% czasu szkolenia to praktyczne ćwiczenia odnoszące się realiów biznesowych uczestników. 20% to niezbędna teoria.
Jeśli chcesz otrzymać program szkolenia „Zarządzanie konsekwencjami” oraz poznać ofertę cenową, skontaktuj się z nami!
Szukasz szkolenia i masz pytania?
Śmiało, nasi eksperci są do Twojej dyspozycji!