Zarządzanie konsekwencjami

– warsztat dla świadomych menedżerów

W dzisiejszym świecie ciągłej zmiany, konsekwencje naszych zachowań, zarówno te pozytywne jak i negatywne, ujawniają się bardzo szybko. Menedżerowie świadomi swojej roli w organizacji obserwują pracownika i szukają odpowiedzi na pytania:

Co powoduje określone zachowania pracownika?

Jak przewidywać negatywne zachowania i przeciwdziałać ich skutkom?

Jak wzmacniać te zachowania, które prowadzą do pozytywnych konsekwencji?

Proponowany warsztat odpowiada na pytanie, jak pracować na co dzień ze swoim zespołem, żeby eliminować negatywne skutki działania zespołu i pojedynczego pracownika oraz jak wzmacniać zachowania pozytywne.

W celu otrzymania szczegółowego programu szkolenia – skontaktuj się z nami!

trenerzy@trenerzy.pl