FIVE FACTORIES

– komunikacja i współpraca w zespole i pomiędzy zespołami na produkcji

Zapraszamy do zapoznania się z opisem szkolenia, które dedykujemy mistrzom, brygadzistom i liderom produkcji wraz z podległymi im zespołami.

Szkolenie opieramy na naszej autorskiej grze symulacyjnej Five Factories, która skupia się na skutecznej komunikacji pomiędzy zespołami oraz planowaniu i realizacji zadań prowadzących do realizacji wspólnego celu.

5 DEPARTAMENTÓW FABRYKI

1 WSPÓLNY CEL