Strona główna Szkolenia zarządzanie produkcją
za_prod

Szkolenia dla menedżerów produkcji – kierowników, mistrzów, brygadzistów i liderów

Szkolenia stacjonarne i online

Dzięki uczestnictwu w naszych szkoleniach dla produkcji, Twoi pracownicy nauczą się:

 • Jak budować autorytet szefa na produkcji
 • Jak budować efektywny zespół produkcyjny w oparciu o system jasnych zasad
 • Jak organizować czas pracy własnej i podległego zespołu
 • Jak skutecznie komunikować się na produkcji
 • Jak prowadzić trudne rozmowy z pracownikami
 • Jak udzielać konstruktywnej informacji zwrotnej
 • Jak prawidłowo delegować zadania
 • Jak skutecznie motywować pracowników
 • Jak rozwiązywać konflikty
 • Jak optymalizować procesy produkcyjne

Wybrani klienci, dla których realizowaliśmy szkolenia dla brygadzistów, mistrzów i liderów produkcji

Szkolenia dla kierowników, brygadzistów, mistrzów i liderów produkcji

Szkolenia i kursy dla menedżerów produkcji zaplanowane są w taki sposób, aby stwarzać przestrzeń do:

 • doskonalenia kompetencji, które mają kluczowe znaczenie dla osób zarządzających procesem produkcyjnym,
 • dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • zapoznawania się ze sprawdzonymi rozwiązaniami, wykorzystywanymi przez liderów branży,
 • tworzenia narzędzi i procedur, które można zastosować w praktyce.

Szkolenia realizujemy w formie pojedynczych szkoleń (jedno lub dwudniowych) oraz w formie wieloetapowych projektów rozwojowych.

Tematyka szkoleń dla brygadzistów, team liderów i kierowników produkcji obejmuje najbardziej istotne kompetencje związane z zarządzaniem kapitałem ludzkim. Oto najczęściej rozwijane kompetencje wśród menedżerów produkcji:

Kluczowe zagadnienia:

 • Brygadzista, Mistrz, Lider = Menedżer produkcji – jego miejsce i rola w organizacji.
 • Budowanie własnego autorytetu.
 • Jak rozmawiać z pracownikami o trudnych sprawach?
 • Rozwój umiejętności asertywnego reagowania w trudnych sytuacjach z pracownikami.
 • Dlaczego czasami nie potrafimy się porozumieć? W jaki sposób prowadzić rozmowę, aby uzyskać porozumienie?
 • Feedback – podstawowe narzędzie szefa.
 • Co poza pieniędzmi najbardziej motywuje polskich pracowników? Wyniki ogólnopolskiego badania Polska Mapa Motywacji – autorskiego narzędzia Training Partners.
 • Czym mogę motywować swoich podwładnych, nawet, jeśli uważam, że nie dostaję narzędzi od firmy?

Kluczowe zagadnienia:

 • Jak dobierać zespół do zadań pod względem jakościowym i ilościowym.
 • Jakie są teorie motywacji i jak je wykorzystać w praktyce.
 • Jak motywować ludzi i jak dobierać motywatory do indywidualnych potrzeb.
 • Jak stosować finansowe i pozafinansowe motywatory oraz jakie są konsekwencje tych działań dla przedsiębiorstwa.
 • Jak planować rozwoju zespołu przez szkolenia i sukcesje.
 • Jak zarządzać wiedzą w przedsiębiorstwie.
 • Jak reagować na sytuacje konfliktowe w zespole.
 • Jak zarządzać zespołem w kontekście jego efektywności ekonomicznej.

Szkolenie menadżerskie, które pozwala zdobyć wiedzę i opanować podstawowe umiejętności kierowania zespołem podwładnych poprzez zrozumienie procesów zachodzących w zespołach oraz podpowiada jak indywidualnie traktować każdego podwładnego w zespole.

Podczas szkolenia menadżerowie dokonują analizy swoich rzeczywistych podwładnych oraz swojego własnego stylu kierowania każdym z nich.

Warsztat szkoleniowy doskonalący skuteczne techniki delegowania zadań dostosowane do rozwoju i możliwości pracownika oraz metod rozliczania i egzekwowania zadań. Jak jasno komunikować zadania.

Szkolenie dla menedżerów produkcji, które pozwala im zdobyć wiedzę na temat analizy transakcyjnej. Analiza transakcyjna tłumaczy zachowania menedżerów oraz ich podwładnych. Uczy jak budować relacje w pracy, pokazuje też jak komunikować się w trudnych sytuacjach. Pozwala uczestnikom na autoanalizę swoich mocnych i słabych stron w zarządzaniu.

Szkolenie dla menadżerów, które pozwala zdobyć wiedzę na temat prawidłowej komunikacji z podwładnymi. Uczy, jak rozmawiać z nimi w trudnych sytuacjach oraz jak udzielać informacji zwrotnej w taki sposób, żeby przynosiła ona pożądany skutek.

Szkolenie dla menadżerów, pozwalające zdobyć wiedzę i przećwiczyć umiejętności związane z zachowaniami asertywnymi szefa. Uczy też, jak postępować w sytuacjach konfliktowych w pracy.

Szkolenie menedżerskie pozwala zdobyć wiedzę i przećwiczyć umiejętności radzenia sobie ze stresem w życiu prywatnym oraz w pracy. Pokazuje menedżerom, jak bardzo odpowiedni poziom stresu jest przydatny we wpływaniu na efektywność.

Kluczowe zagadnienia:

Szkolenie menedżerskie, które rozwija umiejętności definiowania priorytetów własnych i zespołu, skutecznego radzenia sobie z natłokiem spraw, zachowania równowagi między życiem zawodowym i osobistym oraz uczy stosowania prostych narzędzi podnoszących skuteczność działań na co dzień

Nasze szkolenia zarządzania produkcją są skierowane do szerokiej gamy odbiorców zainteresowanych optymalizacją procesów produkcyjnych. Są one przeznaczone dla menedżerów produkcji, liderów zespołów, inżynierów procesów, specjalistów ds. logistyki, a także dla kadry zarządzającej średniego i wyższego szczebla, którzy pragną zwiększyć efektywność swoich działów produkcyjnych. Szkolenia te mogą również przynieść korzyści osobom na początku swojej kariery w przemyśle produkcyjnym, które dążą do rozwinięcia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie zarządzania produkcją.

Uczestnicy szkolenia mogą oczekiwać szeregu korzyści, w tym zdobycia praktycznej wiedzy na temat najnowszych metod i narzędzi wykorzystywanych w zarządzaniu produkcją. W trakcie szklenia mają oni okazję do nauki o lean management, zarządzaniu jakością, planowaniu i harmonogramowaniu produkcji oraz o technikach minimalizowania strat i zwiększania wydajności. Ponadto zdobędą umiejętności przywódcze niezbędne do efektywnego kierowania zespołami i będą mieli możliwość wymiany doświadczeń z innymi profesjonalistami z branży.

Firmy, które zdecydują się na inwestycję w szkolenia z zarządzania produkcją dla swoich pracowników, mogą spodziewać się zwiększenia konkurencyjności na rynku poprzez optymalizację procesów produkcyjnych. Szkolenia te mogą przyczynić się do redukcji kosztów, poprawy jakości produktów, skrócenia czasu realizacji zleceń oraz zwiększenia ogólnej wydajności pracy. W efekcie firma może osiągnąć wyższy poziom satysfakcji klientów i wzrost rentowności.

Głównym celem szkoleń zarządzania produkcją jest wdrożenie uczestnikom kompleksowej wiedzy na temat procesów produkcyjnych oraz niejako uzbrojenie ich w umiejętności niezbędne do efektywnego zarządzania tymi procesami. Szkolenia te mają na celu nauczenie uczestników, jak identyfikować i eliminować marnotrawstwo, wprowadzać ciągłe ulepszenia, a także jak stosować najlepsze praktyki branżowe w codziennej działalności produkcyjnej, tak aby przyczynić się do zwiększenia wydajności i poprawy wyników finansowych firmy.

Szukasz szkolenia i masz pytania?

Śmiało, nasi eksperci są do Twojej dyspozycji!

Szkolenia miękkie dla menedżerów produkcji kierujemy do wszystkich kierowników, brygadzistów, mistrzów i team liderów, którzy zarządzają choćby kilkuosobowym zespołem pracowników.

Warsztaty opierają się na rozwoju kluczowych kompetencji menedżerskich, w nawiązaniu do najistotniejszych celów biznesowych, jakie przed nimi stoją.

Wychodzimy z założenia, że najlepsze efekty daje dzielenie się wiedzą, dlatego wszystkie kursy prowadzą osoby z wieloletnią praktyką w zarządzaniu zespołem produkcyjnym, które chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami.

Poza szkoleniami dla grup, o których wspomnieliśmy powyżej, realizujemy również warsztaty rozwojowe dla wyższej kadry zarządzającej jak i dla samego zarządu.

Szkolenia dla produkcji

Szkolenia dla menedżerów produkcji

realizujemy na terenie całej Polski, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Zobacz, co mówią o nas klienci i uczestnicy szkoleń

„Podczas realizacji szkolenia prowadzący wykazał się pełnym profesjonalizmem. Posiadał wiedzę merytoryczną i praktyczną, którą potrafił przekazać w sposób przystępny. (…) Atmosfera otwartości na wymianę doświadczeń z innymi uczestnikami pozwoliła nabyć umiejętności komunikacji interpersonalnych, którą pracownicy mogli przełożyć w praktyce. Współpraca przebiegła pomyślnie. Rekomendujemy firmę Training Partners Sp. z o.o. jako profesjonalnego wykonawcę usług szkoleniowych.”

Marek Świerżewski
Właściciel, Mirpasz Sp. z o.o.

„Podczas realizacji projektu firma Training Partners Sp. z o.o. wykazała się pełnym profesjonalizmem na każdym z jego etapów, a trenerzy prowadzący szkolenia posiadali wszystkie potrzebne do tego kompetencje i umiejętności. Rekomendujemy firmę Training Partners Sp. z o.o jako profesjonalnego i wiarygodnego dostawcę usług szkoleniowych. Wysoka elastyczność i otwartość na potrzeby klienta i zrozumienie jego potrzeb niewątpliwie stanowią mocną stronę firmy.”

Mirosław Rommel
Dyrektor ds. personalnych, UNIA sp. z o.o.

„Trener bardzo dobrze panował nad grupą, potrafił przekazywać wiedzę w sposób ciekawy, wywołujący zainteresowanie i skłaniający do głębszych dyskusji. Ćwiczenia z zastosowania teorii wymagały od uczestników zaangażowani. Uczestnicy wyszli ze szkolenia z pewnością co do swoich nowych umiejętności i poczuciem dobrze przepracowanego czasu. Całość zakończyła się omówieniem potencjału uczestników oraz jasną informacją co do dalszego ich rozwoju”.

Tomasz Winiarz
Kierownik produkcji, PPG Deco Polska Sp. z o.o.

„Euvic S.A. w ramach podnoszenia kwalifikacji i kompetencji zawodowych swoich trenerów oraz trenerek wewnętrznych w roku 2022 dwukrotnie skorzystał z oferty szkoleniowej oferowanej przez firmę Training Partners Sp. z o.o. (…) Przeprowadzone szkolenia były efektywne, atrakcyjne oraz wniosły dużą wartość do pracy trenerów wewnętrznych Euvic S.A., a firma Training Partners Sp. z o.o. spełniła wszelkie oczekiwania.”

Justyna Pawliczak
HR Manager, EUVIC S.A.

Zarządzanie produkcją to bardzo wymagające zadanie. Aby dobrze przyswoić zagadnienia z tym związane, proponujemy klientom kursy typu blended learning. Stanowią one połączenie tradycyjnych zajęć z aktywnością online. Korzystając z platformy szkoleniowej, można uzupełniać bieżącą wiedzę i powtarzać wybrane tematy. Z kolei udział w warsztatach stacjonarnych to okazja do doskonalenia praktycznych umiejętności. Połączenie kilku technik szkoleniowych wiąże się z wieloma korzyściami. Wśród najważniejszych należy wymienić doskonałe zagospodarowanie czasu – część zadań dostępnych jest na urządzaniach mobilnych, dlatego nie trzeba uwzględniać ich w ustalonym harmonogramie. Do plusów zalicza się również dostęp do różnorodnych narzędzi, co sprawia, że szkolenia dla liderów produkcji są podawane w przystępny sposób, a uczestnicy szybciej je przyswajają.

Organizowane przez nas kursy przekładają się na rozwój biznesu. Kompetentni pracownicy o wysokich umiejętnościach liderskich przyczyniają się do zwiększenia wydajności procesów produkcyjnych. Szkolenia dla brygadzistów i kierowników sprzyjają również generowaniu oszczędności związanych z wprowadzaniem licznych usprawnień. Żeby nasza oferta była dostosowana do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa, proponujemy stworzenie szytych na miarę ścieżek rozwoju uwzględniających doświadczenie, kompetencje i wiedzę pracowników.

Naszym celem jest nie tylko przekazanie rzetelnej dawki wiedzy, ale przede wszystkim wyszkolenie profesjonalnej kadry, co bezpośrednio przekłada się na zwiększenie konkurencyjności w branży. Stąd też przywiązujemy ogromną wagę do komunikacji z bezpośrednimi przełożonymi. Nasi trenerzy na bieżąco informują o postępach uczestników, a także wskazują obszary wymagające wzmocnienia. Doradzają również, na jakie dodatkowe szkolenia z zarządzania produkcją warto wysłać pracowników. Managerowie doceniają współpracę z naszą firmą także za dostęp do platformy online, co pozwala na kontrolowanie zrealizowanych przez uczestników zagadnień.

Stawiamy na wszechstronne działania, gdyż zdajemy sobie sprawę, że sprawne zarządzanie produkcją stanowi niezmiernie ważny element funkcjonowania biznesu. Zanim zaproponujemy szkolenia dla planistów produkcji, badamy potrzeby organizacji, stosując rozmaite metody, np. Assessment/Development Center. Następnie opracowujemy program dostosowany do celów biznesowych. Do ważnych czynników wpływających na skuteczność naszych warsztatów należy też monitorowanie efektów po szkoleniu. W tym celu przygotowujemy sesje typu follow-up. Oferujemy także opiekę poszkoleniową obejmującą sugestie na temat dalszych kierunków rozwoju. Planowanie produkcji to obszar, któremu warto poświęcić uwagę. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego. Z przyjemnością przygotujemy dla Państwa propozycję indywidualnie dobranych kursów rozwojowych.

Zapytaj o szczegóły naszych szkoleń dla produkcji

  Zapraszamy do kontaktu
  Józef Smoleń
  Menedżer ds. Rozwoju, Trener
  tel.: +48 784 46 85 96
  Józef Smoleń

  Najnowsze wpisy w naszej Strefie Wiedzy

  budowanie autorytetu na produkcji

  Budowanie autorytetu lidera jako klucz do skutecznego zarządzania zespołem

  Artykuły

  Lider z autorytetem potrafi lepiej zmobilizować zespół do działania i realizacji celów. Jak świadomie budować autorytet?

  Zobacz szczegóły

  Brygadzista, mistrz, lider – porównanie ról

  Artykuły

  Brygadzista, mistrz, lider – czym różnią się od siebie te stanowiska? Jakie mają uprawnienia i za co odpowiadają? Odpowiedzi na te pytania w artykule.

  Zobacz szczegóły
  Szkolenia dofinansowane KFS 2024

  Szkolenia dla firm dofinansowane z KFS 2024

  Artykuły

  Realizujemy szkolenia dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Pomagamy w wypełnieniu wniosków. Sprawdź szczegóły.

  Zobacz szczegóły

  Awansowałem na lidera produkcji i co dalej?

  Artykuły

  Awans wewnętrzny to z jednej strony ogromny sukces i wyraz uznania, z drugiej strony to ogromne wyzwanie i stres, bo nagle muszę zarządzać swoimi kolegami i koleżankami. Jak to robić skutecznie nie psując relacji?

  Zobacz szczegóły

  Jak motywować pracownika cz.1

  Artykuły

  W pierwszej części artykułu skupimy się na tym, jaki wpływ na motywację pracownika ma bezpośredni szef oraz co może on zrobić (lub czego nie robić), aby pracownikom chciało się chcieć.

  Zobacz szczegóły

  Szkolenie motywowanie pracowników

  Szkolenia

  W trakcie szkolenia wykorzystujemy naszą autorską grę menedżerską Leadership Simulation oraz wyniki ogólnopolskiego badania Polska Mapa Motywacji 2.0.

  Zobacz szczegóły