Szkolenie motywowanie pracowników

Szkolenia

Jak skutecznie motywować i budować zaangażowanie pracowników

Szkolenie z motywowania pracowników opieramy na teorii motywacji Davida McClellanda oraz Edwarda L. Deciego i Richarda M. Ryana. Uczestnicy poznają zasady wynikające z tych teorii oraz zastosowanie ich w praktyce, w różnych formach motywowania pozafinansowego pracownika.

W szkoleniu wykorzystujemy wyniki naszego autorskiego badania Polska Mapa Motywacji 2.0. W badaniu pytaliśmy pracowników, jakie czynniki pozafinansowe motywują ich do pracy i jak oceniają zaspokojenie tych potrzeb przez pracodawcę.

Aby uczestnicy w trakcie szkolenia mogli na własnej skórze przekonać się, jakie skutki dla funkcjonowania przedsiębiorstwa ma słabo zmotywowana załoga, stworzyliśmy grę symulacyjną, którą wykorzystujemy w czasie warsztatu.

Podczas gry symulacyjnej uczestnicy dobierają zespół, rozwijają go i tak motywują pracowników, aby efektywnie realizować stawiane przed nimi zadania. Wnioski z gry są na gorąco komentowane przez trenera i przenoszone na grunt codziennej pracy uczestników szkolenia.

Główne cele szkolenia z motywowanie pracowników

 1. Poznanie najważniejszych czynników motywacji pozafinansowej oraz narzędzi motywowania pozafinansowego.
 2. Umiejętność analizowania motywacji swoich podwładnych.
 3. Umiejętność dostosowania odpowiednich czynników motywacyjnych do poszczególnych osób w zespole.
 4. Umiejętność tworzenia indywidualnych planów rozwojowych dla poszczególnych osób w zespole.
 5. Umiejętność radzenia sobie bez wsparcia systemów motywacyjnych tworzonych przez organizację.
 6. Umiejętność motywowania pracowników poprzez udzielanie feedbacku.
 7. Umiejętność budowania i utrzymywania zaangażowania pracowników.
 8. Umiejętność dobierania zespołu do zadań, pod względem jakościowym i ilościowym.
 9. Umiejętność planowania pracy dla zespołu w krótkiej i długiej perspektywie czasowej.
 10. Umiejętność zarządzania zespołem w kontekście jego efektywności ekonomicznej.

Szkolenie z motywowania pracowników – praktyczne ćwiczenia

W trakcie szkolenia uczestnicy wykonują wiele praktycznych ćwiczeń, przydatnych z punktu widzenia motywowania pracowników. Ich zakres każdorazowo uzgadniamy ze zleceniodawcą.  Ćwiczenia odnoszą się do realnych sytuacji i realnych pracowników, którymi w swojej pracy zarządzają uczestnicy szkolenia.

Wybrane przykłady dodatkowych ćwiczeń, które możemy przeprowadzić podczas szkolenia z motywowania pracowników:

 • Przeprowadzenie analizy motywacji podległych pracowników
 • Dostosowanie odpowiednich czynników motywacyjnych dla poszczególnych osób w zespole.
 • Stworzenie listy motywatorów pozafinansowych, możliwych do zastosowania we własnej organizacji.
 • Stworzenie indywidualnego planu rozwojowego dla wybranych pracowników.
 • Określenie czynników własnej motywacji
 • Przećwiczenie prowadzenia rozmów motywacyjnych i udzielania informacji zwrotnej

Szkolenie z motywowania pracowników – grupa docelowa

Szkolenie motywowanie pracowników dedykowane jest dla:

 • Menedżerów wszystkich szczebli zarządzania.
 • Liderów zespołów.
 • Kierowników, mistrzów, brygadzistów i liderów firm produkcyjnych.

Szukasz szkolenia i masz pytania?

Śmiało, nasi eksperci są do Twojej dyspozycji!