Szkolenia dla firm dofinansowane z KFS 2024

Artykuły

Dofinansowanie szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 2024

Już od lutego 2024 r. firmy mogą ubiegać się o dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na wsparcie szkoleń i kursów dla pracowników, którzy potrzebują podniesienia kwalifikacji lub nabycia nowych kompetencji.

O środki z KFS może wystąpić każdy podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę.

W ramach KFS można liczyć na dofinansowanie w wysokości:

 •      100% kosztów kształcenia w przypadku mikroprzedsiębiorstw,
 •      80% kosztów kształcenia w przypadku pozostałych firm (małych, średnich i dużych).

O przyznaniu środków decydują właściwe dla działalności firm Powiatowe Urzędy Pracy, zgodnie z wyznaczonymi priorytetami! 

Priorytety KFS na rok 2024

W 2024 roku wsparcie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego przyznawane będzie pracodawcom, którzy spełniają wymagania określone przynajmniej jednym z przyjętych priorytetów:

 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy.
 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych (Barometr zawodów).
 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych.
 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie umiejętności cyfrowych.
 5. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej.
 6. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.
 7. Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.
 8. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie zarządzania finansami i zapobiegania sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach.

Jak uzyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2024 roku? Oto kilka kroków.

 1. Sprawdź, od kiedy można składać wnioski w Twoim Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP).
 2. Zbadaj potrzeby szkoleniowe (w tym Ci pomożemy).
 3. Wybierz szkolenia (w tym Ci pomożemy).
 4. Złóż wniosek w PUP z odpowiednim uzasadnieniem (my przygotujemy odpowiednio opisany program szkolenia).
 5. Czekaj na decyzję z PUP (max do 30 dni).
 6. Podpisz umowę z PUP i Training Partners.
 7. Zrealizuj szkolenie.
 8. Opłać FV wystawioną przez Training Partners.
 9. Rozlicz FV z PUP.

Jako firma Training Partners posiadamy odpowiednie doświadczenie oraz wszelkie uprawnienia i certyfikaty umożliwiające realizację szkoleń w ramach KFS.

Pobierz katalogi naszych szkoleń lub skontaktuj się z nami.

Katalogi szkoleń Training Partners

Pobierz katalogi naszych szkoleń