Szkolenie team building – integracja, komunikacja i współpraca w zespole

Realizowane przez nas szkolenia team building mają na celu integrację uczestników oraz wypracowanie zasad skutecznej komunikacji i efektywnej współpracy w zespole który tworzą. Do tego celu wykorzystujemy specjalnie przygotowane, autorskie gry zespołowe, dzięki którym uczestnicy mają okazję współpracować przy różnego rodzaju zadaniach.

Nauka przez doświadczenie

W każdym zadaniu, które wykorzystujemy podczas szkoleń team building, stają przed złożonymi problemami – doświadczają komunikacji w zespole, kreatywnego myślenia i wspólnego poszukiwania rozwiązań, planowania oraz działania na rzecz wspólnego celu, działania pod presją czasu, a także współodpowiedzialności za realizowane cele. Dzięki wspólnej pracy nad różnymi problemami oraz napotkanym trudnościom uczestnicy poznają słabe i mocne strony swojego zespołu.

Wypracowanie zasad komunikacji i współpracy w zespole

Każde zadanie team buildingowe zakończone jest podsumowaniem merytorycznym. W trakcie moderowanej dyskusji uczestnicy dzielą się swoimi doświadczeniami i wyciągają najważniejsze wnioski – wypracowują zasady komunikacji i współpracy, które realnie wpłyną na usprawnienie ich codziennej pracy.