Integracja, komunikacja i współpraca
Artykuły

Szkolenie team building – integracja, komunikacja i współpraca w zespole

Realizowane przez nas szkolenia team building mają na celu integrację uczestników oraz wypracowanie zasad skutecznej komunikacji i efektywnej współpracy w zespole który tworzą. Do tego celu wykorzystujemy specjalnie przygotowane, autorskie gry zespołowe, dzięki którym uczestnicy mają okazję współpracować przy różnego rodzaju zadaniach.

Nauka przez doświadczenie

W każdym zadaniu, które wykorzystujemy podczas szkoleń team building, stają przed złożonymi problemami – doświadczają komunikacji w zespole, kreatywnego myślenia i wspólnego poszukiwania rozwiązań, planowania oraz działania na rzecz wspólnego celu, działania pod presją czasu, a także współodpowiedzialności za realizowane cele. Dzięki wspólnej pracy nad różnymi problemami oraz napotkanym trudnościom uczestnicy poznają słabe i mocne strony swojego zespołu.

Wypracowanie zasad komunikacji i współpracy w zespole

Każde zadanie team buildingowe zakończone jest podsumowaniem merytorycznym. W trakcie moderowanej dyskusji uczestnicy dzielą się swoimi doświadczeniami i wyciągają najważniejsze wnioski – wypracowują zasady komunikacji i współpracy, które realnie wpłyną na usprawnienie ich codziennej pracy.

Program szkolenia team building każdorazowo dostosowujemy do potrzeb Klienta.

Tworząc program bierzemy pod uwagę:
 • Cele, jakie przed uczestnikami stawia organizacja,
 • Wielkość grupy szkoleniowej – realizujemy szkolenia team building dla grup od kilku do kilkuset uczestników,
 • Czas trwania szkolenia – od kilkugodzinnego, krótkiego modułu po 2 dniowe warsztaty,
 • Miejsce realizacji szkolenia (plener, hotel, wielkość sali szkoleniowej).

Przykładowy program szkolenia team building:

Jako przykład, prezentujemy 4 moduły, które tworzą jednodniowe szkolenie team building.
 1. Integracja zespołu – budowanie relacji i zaufania w zespole
Zadanie otwierające: Od tej strony Cię nie znałem… Zadanie otwierające szkolenie, które pozwala grupie dowiedzieć się więcej o sobie nawzajem -szczególnie poznać od strony pozazawodowej. Wprowadza swobodną atmosferę i pozytywną energię do zespołu. Podsumowanie:
 • Jak budować relacje w zespole?
 • Jak budować zaufanie w zespole?
 • Wpływ zaufania na komunikację i współpracę w zespole.
2. Skuteczna komunikacja w zespole
Gra zespołowa: Houston, mamy problem! Gra skupiająca się na uczeniu zasad efektywnej komunikacji w zespole i pomiędzy zespołami. W tym komunikacji werbalnej, aktywnego słuchania i porządkowania chaosu komunikacyjnego. Pokazuje, co można osiągnąć poprzez sprawną komunikację, a jakie straty przynosi bałagan informacyjny w zespole. Uczy zasad uporządkowanego i efektywnego obiegu informacji oraz zarządzania komunikacją w firmie. Podsumowanie:
 • Zasady skutecznej komunikacji.
 • Jak budować jasną strukturę komunikatu, by odbiorca nas zrozumiał?
 • Style komunikacji. Dostosowanie komunikatu do rozmówcy.
 • Udzielanie informacji zwrotnej.
3. Efektywna współpraca w zespole
Gra zespołowa: Wulkan diamentów Gra zespołowa, która pokazuje uczestnikom różnicę miedzy działaniem jednostkowym, a działaniem zespołowym na rzecz wspólnego celu. Uczestnicy uświadamiają sobie jak sprawnie może pracować zespół planujący swoje działania, określający zadania i wykorzystujący potencjał członków zespołu. Na bazie tego ćwiczenia uczestnicy wyciągają wnioski o najważniejszych elementach pracy efektywnego zespołu. Podsumowanie:
 • Cechy efektywnego zespołu.
 • Świadomość wspólnego celu.
 • Planowanie i podział zadań w zespole.
 • Jak wykorzystać potencjał poszczególnych członków zespołu do efektywniejszej pracy.
 • Zaangażowanie w realizację wspólnego celu i odpowiedzialność za wyniki zespołu.
4. Zadanie finałowe na zakończenie szkolenia
Symulacja biznesowa: Bridge Project Symulacja, w której uczestnicy mają okazję zastosować wypracowane wcześniej wnioski w praktyce – doświadczą komunikacji i współpracy w zespole i pomiędzy zespołami, planowania zadań, planowania wspólnego budżetu i zarządzania zespołem składającym się z wielu oddziałów. Gra pokazuje uczestnikom jak ich zachowania przekładają się na ich skuteczność w działaniu. Podsumowanie: Kodeks komunikacji i współpracy w zespole Na koniec szkolenia wracamy do wniosków wypracowanych po realizacji poszczególnych gier. Uczestnicy dzielą się ze sobą swoimi spostrzeżeniami i wspólnie pracują nad konkretnymi pomysłami, które w ich rzeczywistości biznesowej mogą realnie wpłynąć na integrację, oraz poprawę komunikacji i współpracy w zespole

Efekt szkolenia team building

Bezpośrednim efektem szkolenia jest stworzenie i zapisanie przez uczestników standardów komunikacji i współpracy wewnątrz zespołu, który tworzą. Warto dodać, że standardy te są dostosowane do realiów, w jakich uczestnicy funkcjonują na co dzień. Wszystkie zadania wykorzystane w trakcie szkolenia team building są ciekawe i wciągające dlatego również doskonale zintegrują zespół. Są one zaprojektowane dla pracy zespołowej więc uczestnicy nie realizują ich indywidualnie i każdy musi się zaangażować by osiągnąć wyznaczony cel. Planujesz szkolenie team building – skontaktuj się ze mną! Przygotuję ofertę dopasowaną do potrzeb i możliwości Twojego zespołu. jozef@trenerzy.pl

Galeria zdjęć ze szkoleń team building i szkoleń outdoor

Szukasz szkolenia i masz pytania?
Śmiało, nasi eksperci są do Twojej dyspozycji!