Szkolenie team building dla zespołów rozproszonych

case study

Wypracowanie standardów działania, komunikacji i współpracy w zespole rozproszonym.

Opisywane szkolenie team building zrealizowane zostało dla jednego z wiodących banków na polskim rynku.

Uczestnikami szkolenia byli regionalni menedżerowie, którzy tworzą typowy „zespół rozproszony” – realizują te same zadania w różnych lokalizacjach w całej Polsce.

Chociaż zespół funkcjonuje już od dłuższego czasu, to nie wszyscy mieli okazję poznać się osobiście (zespół cały czas się rozwija, pojawiają się nowe osoby).

Współpracują ze sobą zdalnie, kontaktując się głównie poprzez telekonferencje. Brakuje im okazji do osobistych spotkań, możliwości lepszego poznania się, ale również wspólnego przepracowania wybranych tematów podczas takiego spotkania.