radzenie sobie ze stresem

Zarządzanie stresem własnym i stresem w organizacji

85 procent Polaków codziennie odczuwa stres i niepokój

Stres wśród pracowników wpływa zarówno na jakość życia poszczególnych osób jak i efektywność organizacji. Nowoczesne firmy biorą pod uwagę wyniki współczesnych badań i nie bagatelizują tego coraz częstszego zjawiska jakim jest stres. Zmniejszanie poziomu stresu i zagrożeń psychospołecznych związanych z pracą zawodową staje się priorytetem firm.

Według danych Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy:

 • stres zajmuje II miejsce wśród najczęściej zgłaszanych problemów zdrowotnych związanych z pracą zawodową.
 • stres jest przyczyną 50-60% wszystkich traconych dni roboczych.
 • stres dotyczy 22% pracowników we wszystkich państwach członkowskich UE.

Warto obserwować zachowania pracowników, aby określić poziom stresu w organizacji.

Czy w Twojej firmie występują symptomy stresu?

 • spadek wydajności
 • rotacja pracowników
 • napięta atmosfera między pracownikami, agresywna komunikacja
 • niedotrzymywanie terminów
 • wysoka absencja
 • molestowanie i mobbing
 • wypadki
 • reakcje emocjonalne pracowników, np. nerwowość,
 • zaburzenia koncentracji, pamięci, podejmowania decyzji,
 • reakcje fizjologiczne pracowników, np. bóle pleców, osłabiona odporność, nadciśnienie.

Nad stresem związanym z pracą można i warto zapanować!

Uważamy, że systemowe wsparcie pracowników w radzeniu sobie ze stresem jest ważnym celem w każdej nowoczesnej firmie.

Dlatego proponujemy pomoc zarówno w zdiagnozowaniu przyczyn stresu w organizacji jak i wspólne wypracowanie rozwiązań mających na celu zminimalizowanie przyczyn. Proponujemy też warsztaty rozwijające umiejętności radzenia sobie ze stresem i „zarządzania” stresem pracowników.