Szkolenia dofinansowane KFS 2020

Artykuły

Szkolenia dofinansowane z KFS 2020

Dofinansowanie szkoleń w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Już od stycznia 2020 r. firmy mogą ubiegać się o dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na wsparcie szkoleń i kursów dla pracowników, którzy potrzebują podniesienia kwalifikacji lub nabycia nowych kompetencji. 

Kto może otrzymać dofinansowanie

Dofinansowanie kształcenia ze środków KFS jest ogólnodostępne i mogą z niego skorzystać firmy, urzędy, fundacje, które prowadzą swoją działalność na terenie Polski (z wykluczeniem osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą).  Poziom dofinansowania wynosi: 
 • 80% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku średniego i dużego przedsiębiorcy (od 250 osób zatrudnionych, rocznym obrotem od 50 mln Euro oraz od 43 mln Euro całkowitego bilansu rocznego), 
 • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych). 
 • Indywidulana kwota przypadająca na uczestnika to około 14 000 PLN, co pozwala zrealizować nawet kilka szkoleń.
O przyznaniu środków decydują właściwe dla działalności firm Powiatowe Urzędy Pracy, zgodnie z wyznaczonymi, regionalnymi priorytetami! 

Jako firma Training Partners posiadamy doświadczenie oraz wszelkie uprawnienia i certyfikaty, aby realizować szkolenia w ramach KFS.  

Priorytety KFS na rok 2020:

 • wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem,
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia,
 • wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych,
 • wsparcie kształcenia  ustawicznego  w  związku  z  rozwojem  w  firmach  technologii i zastosowaniem wprowadzanych przez firmy narzędzi pracy,
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju,
 • wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego,
 • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej.
Jesteśmy sprawdzonym dostawcą szkoleń dofinansowanych – skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej.

Co należy zrobić, aby skorzystać z dofinansowania szkoleń z KFS:

 1. Sprawdź, od kiedy można składać wnioski w Twoim Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP)
 2. Zbadaj potrzeby szkoleniowe (w tym Ci pomożemy)
 3. Wybierz szkolenia (w tym Ci pomożemy)
 4. Złóż wniosek w PUP z odpowiednim uzasadnieniem (przygotujemy odpowiednio opisany program szkolenia)
 5. Czekaj na decyzję z PUP
 6. Podpisz umowę z PUP i Training Partners
 7. Zrealizuj szkolenie
 8. Opłać FV wystawioną przez Training Partners
 9. Rozlicz FV z PUP
Przejdź do oferty szkoleń:

Szukasz szkolenia i masz pytania?

Śmiało, nasi eksperci są do Twojej dyspozycji!