Szkolenia z komunikacji interpersonalnej w zespole

Komunikacja wewnętrzna w firmie

Dlaczego komunikacja interpersonalna jest istotna?

Komunikacja interpersonalna to nic innego jak rozmowa pomiędzy ludźmi. Jej cel stanowi przekazanie myśli, informacji, uczuć drugiej osobie lub kilku osobom. Sposób, w jaki ludzie komunikują się ze sobą, jest niezwykle ważny, gdyż wpływa on na to, jak zostaną odebrani oraz w jaki sposób inni zrozumieją ich komunikat. Od komunikacji interpersonalnej zależą również relacje międzyludzkie, ich dynamika i charakter. Składa się ona z dwóch podstawowych umiejętności. Pierwsza to przekazywanie komunikatu, a druga słuchanie. Obie te funkcje są niezwykle ważne, ponieważ pozwalają ludziom prowadzić dialog na zasadzie spójnej wymiany komunikatów. Z punktu widzenia życia codziennego rozmowa to budulec relacji międzyludzkich wpływających na kształtowanie więzi, zawieranie nowych znajomości, proces uczenia się. Człowiek to istota społeczna, której prawidłowe funkcjonowanie zależy właśnie od komunikacji interpersonalnej.