Szkolenie z komunikacji interpersonalnej w zespole

Artykuły

Szkolenia z komunikacji interpersonalnej w zespole

Komunikacja wewnętrzna w firmie

Celem komunikacji wewnętrznej nie jest wyłącznie budowanie relacji, ale przede wszystkim umiejętność efektywnej współpracy przy powierzonych projektach i zadaniach. Zdarza się, że relacje zostają zaburzone właśnie przez niski poziom umiejętności takich jak komunikacja interpersonalna. Przez nieodpowiednio przekazywane oraz odczytywane komunikaty często dochodzi do pomyłek i błędów podczas pracy. Aby tego uniknąć, chcemy Państwu zaproponować szkolenie z komunikacji interpersonalnej.

Planujesz szkolenie z komunikacji interpersonalnej w zespole – skontaktuj się z nami!

trenerzy@trenerzy.pl

Szkolenie z komunikacji – nad czym pracujemy

 • Lepsze poznanie się uczestników – szkolenie dotyczące komunikacji sprawi, że jego uczestnicy poznają się bliżej, a przez to będą się lepiej rozumieć nawzajem. Poznają techniki, które ułatwią im wyrażanie swoich myśli w taki sposób, aby nikogo nie urazić i jednocześnie przekazać to, na czym im zależy.
 • Asertywność – podczas szkoleń można dowiedzieć się, jak asertywnie wyrażać swoje zdanie bez agresji i sprawiania innym dyskomfortu oraz jak dopasować rodzaj komunikacji do danej osoby i sytuacji.
 • Wzbudzanie zainteresowania – problemem wielu osób jest to, że często nie są słuchani w momencie, gdy próbują podzielić się swoimi spostrzeżeniami. Biorąc udział w kursie, można również dowiedzieć się, jak mówić, aby zostać usłyszanym.
 • Świadome wykorzystywanie mowy ciała – uczestnicy kursu poznają sprawdzone techniki na to, jak umiejętnie wykorzystać i kontrolować swoją mowę ciała, aby podkreślić to, co chce się powiedzieć.
 • Umiejętność słuchania – kursanci oprócz sposobów przekazywania komunikatów poznają także metody słuchania innych w sposób aktywny.
 • Dostosowanie do odbiorcy – szkolenie uwrażliwi uczestników na inne osoby, ich samopoczucie oraz emocje, aby zdawali sobie sprawę z tego, że nie tylko to, co mówią, ale również, w jaki sposób to robią, jest istotny.
 • Dostosowanie do sytuacji – praca często obfituje w stresogenne sytuacje. Dzięki zajęciom z komunikacji w zespole uczestnicy poznają techniki komunikacyjne, które pomogą im w rozmaitych trudnych sytuacjach.
 • Motywowanie – managerowie i liderzy biorący udział w szkoleniu poznają sposoby motywowania swoich zespołów i budowania pozytywnych relacji w teamie poprzez odpowiednią komunikację.

Szkolenie komunikacja w zespole

Kluczowe zagadnienia:
 1. Komunikacja – elementy i czynniki wpływające na jej efektywność.
 2. Rodzaje barier i blokad komunikacyjnych – jak ich unikać.
 3. Kwadrat von Thuna – skuteczne narzędzie w procesie komunikacji.
 4. Umiejętność budowania i przekazywania informacji zwrotnej.
 5. Algorytmy trudnych rozmów.

Jakie korzyści ze szkolenia z komunikacji interpersonalnej otrzymuje pracodawca?

Szkolenia z komunikacji interpersonalnej to ogromna możliwość rozwoju dla pracowników. Dzięki nim zyskuje również firma. Przedsiębiorstwo, w którym panują pozytywne relacje międzyludzkie, funkcjonuje znacznie sprawniej niż takie, gdzie ludzie kłócą się i zachowują się wobec siebie złośliwie. Dobra komunikacja to podstawa w delegowaniu obowiązków oraz efektywnej pracy zespołowej. Dzięki niej zadania w wieloosobowych projektach są wykonywane bez zarzutów, ponieważ pracownicy potrafią przekazywać i przyjmować konstruktywną krytykę. W miejscu, w którym panuje przyjemna atmosfera, lepiej się pracuje, rzadziej dochodzi do mobbingu i innych trudnych sytuacji interpersonalnych.

Dlaczego komunikacja interpersonalna jest istotna?

Komunikacja interpersonalna to nic innego jak rozmowa pomiędzy ludźmi. Jej cel stanowi przekazanie myśli, informacji, uczuć drugiej osobie lub kilku osobom. Sposób, w jaki ludzie komunikują się ze sobą, jest niezwykle ważny, gdyż wpływa on na to, jak zostaną odebrani oraz w jaki sposób inni zrozumieją ich komunikat. Od komunikacji interpersonalnej zależą również relacje międzyludzkie, ich dynamika i charakter. Składa się ona z dwóch podstawowych umiejętności. Pierwsza to przekazywanie komunikatu, a druga słuchanie. Obie te funkcje są niezwykle ważne, ponieważ pozwalają ludziom prowadzić dialog na zasadzie spójnej wymiany komunikatów. Z punktu widzenia życia codziennego rozmowa to budulec relacji międzyludzkich wpływających na kształtowanie więzi, zawieranie nowych znajomości, proces uczenia się. Człowiek to istota społeczna, której prawidłowe funkcjonowanie zależy właśnie od komunikacji interpersonalnej.

Na czym polega komunikacja wewnętrzna w firmie?

Miejsce pracy to obszar, w którym istotna staje się sprawna komunikacja w zespole. Chociaż opiera się na podobnych zasadach budowania relacji jak w przestrzeni prywatnej, to posiada również kilka cech wyróżniających. Komunikacja między współpracownikami jest przeważnie znacznie bardziej zhierarchizowana. Inaczej wyglądają rozmowy pomiędzy osobami zatrudnionymi na stanowisku na tym samym poziomie, a inaczej między tymi, których różni pozycja w firmie lub staż pracy.
Celem komunikacji wewnętrznej nie jest wyłącznie budowanie relacji, ale przede wszystkim umiejętność efektywnej współpracy przy powierzonych projektach i zadaniach.
Zdarza się, że relacje zostają zaburzone właśnie przez niski poziom umiejętności takich jak komunikacja interpersonalna. Przez nieodpowiednio przekazywane oraz odczytywane komunikaty często dochodzi do pomyłek i błędów podczas pracy. Aby tego uniknąć, wiele firm decyduje się na szkolenia z komunikacji interpersonalnej.

Komunikacja wewnętrzna w firmie

W życiu prywatnym ludzie najchętniej rozmawiają i przyjaźnią się z osobami, z którymi coś ich łączy, np. podobieństwo charakterów, systemy wartości, poczucie humoru itd. W miejscu pracy rzadko zdarzają się idealnie zgrane zespoły pracowników, gdzie wszyscy się lubią. Mimo to, współpracownicy muszą razem pracować i jakoś się dogadywać. W przypadku, gdy nie potrafią skutecznie się komunikować lub ich umiejętności w tym zakresie wymagają poprawy, warto zdecydować się na szkolenie z komunikacji w zespole. Serdecznie polecamy realizowane przez nas szkolenia z zakresu komunikacji interpersonalnej. Wierzymy, że dzięki odpowiedniemu przeszkoleniu każdy jest w stanie nauczyć się efektywnej komunikacji. Skontaktuj się z nami trenerzy@trenerzy.pl Chcesz połączyć szkolenie komunikacyjne z wyjazdem integracyjnym? Nic trudnego! Zobacz naszą ofertę warsztatów team building – integracja, komunikacja i współpraca w zespole.

Szukasz szkolenia i masz pytania?

Śmiało, nasi eksperci są do Twojej dyspozycji!