Szkolenie zarządzanie czasem i efektywność osobista
Artykuły

Zarządzanie czasem i efektywność osobista w pracy zdalnej

szkolenie online i stacjonarne

Podczas szkolenia skupiamy się na umiejętność łączenia pełnego wyzwań życia zawodowego z obszarami życia osobistego, w zupełnie nowej rzeczywistości, z którą przyszło nam się zmierzyć.

Celem warsztatu jest stworzenie przez uczestników indywidualnych planów dotyczących poprawy własnej efektywności oraz wygenerowanie pomysłów na usprawnienie współpracy zespołowej w warunkach pracy zdalnej.

Planujesz szkolenie z zarządzania czasem i efektywności osobistej – skontaktuj się z nami!

trenerzy@trenerzy.pl

Istnieje wiele powodów, uzasadniających potrzebę efektywnego zarządzania czasem. Musimy przestawić się na pracę zdalną i zmierzyć z zupełnie nową rzeczywistością. Chcemy w krótszym czasie wykonać więcej, żyjemy w stresie spowodowanym nawarstwianiem zadań. Chcemy też mieć więcej czasu dla siebie, dla rodziny, dla przyjaciół, na realizowanie swoich pasji… Czy to w ogóle jest możliwe? Odpowiedź na to pytanie ułatwi Ci nasze szkolenie.
Cele szkolenia:
  • Poznanie szerokiego wachlarza zagadnień mających wpływ na efektywność osobistą w warunkach pracy zdalnej (home office).
  • Autodiagnoza – co jest moją mocną stroną a nad czym powinienem pracować, aby poprawić efektywność swojego działania.
  • Poznanie i przećwiczenie skutecznych narzędzi i metod podnoszących efektywność osobistą – wypracowany i sprawdzony system organizacyjny oraz cały szereg prostych, skutecznych narzędzi do szybkiego wykorzystania.
  • Poznanie sposobów rozprawienia się z pożeraczami czasu w warunkach home office, które przeszkadzają w osiągnięciu wysokiej efektywności działania.
  • Stworzenie indywidualnego planu działania, mającego na celu poprawę efektywności pracy zdalnej każdego uczestnika szkolenia.
Szkolenie możemy przeprowadzić w formie zdalnej (warsztat online z trenerem na żywo) lub stacjonarnie, na terenie całego kraju, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Cena szkolenia: Szkolenie zdalne (online z trenerem na żywo)Szkolenie zdalne (na sali szkoleniowej) Czas trwania2 moduły po 3 godziny każdy7 godzin (w tym przerwy kawowe i lunchowa) Ilość uczestnikówgrupa do 16 osóbgrupa do 16 osób Cena2500,- zł netto3200,- zł netto Cena zawiera- przygotowanie programu szkolenia dostosowanego do potrzeb grupy – materiały szkoleniowe dla uczestników PDF – imienne certyfikaty dla uczestników PDF – ankieta poszkoleniowa – przygotowanie programu szkolenia dostosowanego do potrzeb grupy – drukowane materiały szkoleniowe dla uczestników – imienne certyfikaty dla uczestników – ankieta poszkoleniowa – dojazd trenera na miejsce realizacji szkolenia

Szkolenia zdalne realizujemy w ZOOMie

Kładziemy duży nacisk na to, by nasze szkolenia i warsztaty zdalne nie miały charakteru jednostronnego przekazu jak np. podczas webinarów, ale żeby uczestnicy mieli możliwość licznych interakcji pomiędzy sobą i z trenerem prowadzącym. Dlatego też, do przeprowadzenia warsztatu online rekomendujemy aplikację ZOOM. Aplikacja jest bezpieczna i całkowicie darmowa, a co najważniejsze daje nam możliwość zastosowania praktycznie wszystkich metod szkoleniowych, które stosujemy podczas szkoleń stacjonarnych (na sali szkoleniowej) –  gry szkoleniowe, ćwiczenia indywidualne, praca w mniejszych grupach, formularze online, case study i dyskusje na forum. Przed szkoleniem wysyłamy uczestnikom instrukcję, jak bezpiecznie zainstalować aplikację. Jeśli planujesz szkolenie z zakresu efektywności osobistej i zarządzania czasem – skontaktuj się z nami. Przygotujemy program dostosowany do potrzeb Twojej organizacji. Zastanawiasz się, jak przebiega szkolenie zdalne? Zapraszamy na bezpłatną próbkę warsztatu dla Twoich pracowników. Organizujemy różne rodzaje szkoleń, m.in. kursy dla menedżerów, specjalistów i handlowców. Ważne miejsce w naszej ofercie zajmują też tematy takie jak efektywne zarządzanie czasem pracy – własnym oraz zespołu. Mamy szeroką wiedzę oraz wysokie kwalifikacje, dzięki którym z powodzeniem uczymy Klientów metod zarządzania terminowym wykonywaniem zadań. Dzielimy się doświadczeniem w ramach gospodarowania czasem w trakcie praktycznego warsztatu w wersji zdalnej i stacjonarnej.

Profesjonalne szkolenie zarządzanie sobą w czasie

Głównym celem kursu jest rozwinięcie u uczestników umiejętności w zakresie optymalnego zarządzania czasem zarówno w obszarze zawodowym, jak i prywatnym. Umożliwiamy Klientom skuteczne posługiwanie się narzędziami, które pozwalają na wypracowanie najlepszego dla siebie systemu. Dzięki nam zdobywają praktyczną wiedzę w tej dziedzinie – włącznie z kompetencjami usprawniającymi pracę pod presją. Uczestnictwo w naszym szkoleniu bezpośrednio przekłada się na zwiększenie efektywności działań takich jak zarządzanie sobą w czasie. Wzmacnia się motywacja pracownika do dalszego rozwoju i doskonalenia umiejętności zawodowych. Przynosi korzyści również w zakresie zwiększenia satysfakcji z wykonywanej pracy. Uczestnik kursu uczy się, jak przejmować odpowiedzialność za terminowe wykonanie przydzielonego zadania. Po zakończeniu szkolenia potrafi wdrażać skuteczne techniki efektywnej pracy.

Zarządzanie czasem i organizacja czasu pracy

Uczestnicy organizowanych przez nas kursów szybko przyswajają, że skuteczne zarządzanie czasem to tak naprawdę wykorzystywanie go w konsekwentnym dążeniu do założonego wcześniej celu. Podczas naszych warsztatów nauczą się prawidłowego budowania strategii złożonej z analizy gospodarowania czasu, wytyczania kierunku działania, tworzenia planów oraz ustalania priorytetów. Zdobywają umiejętności realizacji oraz organizacji projektów, a także kontroli postępów. Osoby biorące udział w kursie otrzymują niezbędne narzędzia i wiedzę, jak zarządzać czasem, aby sprawnie zrealizować stawiane przed nimi cele. W pierwszej kolejności opanują reguły analizy SWOT, pozwalającej na wyszukanie oraz zbadanie słabości, które wpływają negatywnie na pracę, zmniejszając efektywność pracownika. Po przygotowaniu tabeli czynników zewnętrznych i wewnętrznych pokazujemy członkom szkolenia, jak podejmować optymalne decyzje, unikając popełnianych przedtem błędów.

Szkolenie z zarządzania czasem w pracy

Na naszych warsztatach przybliżamy uczestnikom skuteczne techniki zarządzania czasem. Wyznaczając zadania, sprawdzamy w praktyce czy zrozumieli reguły wybranych metod. Przy ustalaniu kwestii priorytetowych kładziemy nacisk na wystrzeganie się przez pracowników perfekcjonizmu – uczymy ich zakładania przy planach bezpiecznego marginesu na ewentualne pomyłki czy opóźnienia. Wytyczenie go daje szansę eliminacji stresu, pośpiechu, a przede wszystkim demotywacji w sytuacji, gdy z jakichś powodów nie uda się zrealizować powierzonego zadania w stu procentach. Do poruszanych przez nas zagadnień należy np. zasada SMART(ER), opisująca prawidłowo sformułowany cel. Członkowie zespołu uczą się, że zaplanowane prace powinny mieć ściśle wyznaczony kierunek, a sam cel przyporządkowuje się do różnych kategorii – w tym także czasowych. Tym sposobem można go przydzielić do grupy projektów bieżących, czyli takich, które wymagają rozwiązania w ciągu np. najbliższego tygodnia, krótkoterminowych lub długoterminowych. Dzięki temu organizacja czasu pracy personelu ma szanse przynieść największe owoce.

Szkolenie zarządzanie czasem w pracy

Organizujemy szkolenia, w trakcie których uczestnicy poznają różne koncepcje, w tym tzw. macierz Eisenhowera (kwadrat Eisenhowera), przydatną w ustalaniu priorytetowych elementów działań. Dzięki temu narzędziu gospodarowanie czasem i sobą staje się znacznie łatwiejsze, co wpływa na zwiększenie efektywności pracy własnej oraz zespołu. Uczymy kursantów tworzenia listy zadań uporządkowanej w czterech grupach: ważne i pilne, ważne i niepilne, nieważne i pilne oraz nieważne i niepilne. Członkowie szkolenia przyswajają dzięki nam metodykę powiększania obszaru „ważne i niepilne”, najbardziej istotnej strefy, mającej największy wpływ na osiągnięcie sukcesów. Na szkoleniu zdobędą potrzebną wiedzę oraz zrozumieją, że gwarantem powodzenia jest eliminacja zadań z pozostałych zbiorów przy jednoczesnym nadzorowaniu, aby nie pojawiały się w części „ważne i pilne”. Wdrożenie kwadratu Eisenhowera sprawi, że organizacja czasu pracy stanie się uporządkowana i w pełni kontrolowana. Przykładamy wszelkich starań, aby kursy z zakresu efektywnego zarządzania czasem pracy prowadzić w sposób ciekawy oraz przystępny. Od 2000 roku wspieramy Klientów w rozwoju kompetencji specjalistów, kierowników, jak również menedżerów, a oprócz tego zajmujemy się doradztwem i projektami dla przedsiębiorstw z różnych branż. Te doświadczenia pozwalają nam modyfikować specyfikację szkoleń tak, aby możliwie najlepiej dobrać je do potrzeb konkretnych uczestników. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług.
Szukasz szkolenia i masz pytania?
Śmiało, nasi eksperci są do Twojej dyspozycji!