Twórcze rozwiązywanie problemów i zwiększanie innowacyjności

Artykuły

Twórcze rozwiązywanie problemów w firmie

„Najlepszym sposobem przewidywania przyszłości, jest jej tworzenie” Peter Drucker

Przedsiębiorstwa stają przed coraz większą liczbą problemów dla których nie ma gotowych i sprawdzonych rozwiązań. Zwyczajowe metody działania nie przynoszą efektów. Żeby przetrwać i skutecznie konkurować na zmieniającym się rynku trzeba znaleźć, własne specyficzne rozwiązania.
Rośnie wartość kreatywnych pracowników i innowacyjnych zespołów. Menedżerowie potrafiący działać poza schematami, stają się kluczowym zasobem każdej organizacji.
To oni najczęściej w porozumieniu z pracownikami HR poszukują odpowiedzi na pytania:
  • Jak przygotować jednostki i zespoły do rozwiązywania trudnych problemów?
  • Czy można trenować kreatywności i innowacyjność?
  • Jak efektywnie budować w organizacji postawy twórcze?
  • Jak trafnie podejmować decyzje?
Trenerzy i konsultanci Training Partners nie mają przygotowanych rozwiązań dla każdego problemu w organizacji. Jesteśmy przekonani, że szansa na szybkie znajdywanie rozwiązań dla specyficznych problemów jest nikła. Poszukiwanie rozwiązań jest ciągłym i długotrwałym procesem. Do aktywnego uczestnictwa w tym procesie trzeba przygotować zespoły pracowników i menedżerów. W trakcie naszych szkoleń z twórczego rozwiązywania problemów uczymy odchodzenia od stereotypów myślenia i działania.
Uczymy stosowania metod analizy problemów i poszukiwania pomysłów na udoskonalanie zastanych struktur, procedur i utartych rozwiązań działających „od zawsze”.
Uczestnicy szkoleń stają się bardziej skłonni do samodzielnego i spontanicznego myślenia, analizowania z różnych punktów widzenia realnych problemów swoich organizacji, szerszego rozumienia problemów branży i rynku. Warsztaty oparte są na sprawdzonych teoriach i wypróbowanych technikach kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów:
  • Myślenie lateralne i pokrewne
  • Myślenie oparte na abstrahowaniu, dedukowaniu, myślenie przez skojarzenia i przez analogie, myślenie transformacyjne i metaforyczne
  • Metodach odkrywania, redefiniowania i analizy problemów
  • Technikach kreatywnego myślenia
  • Metodach wyboru i analizy rozwiązań
  • Technikach mapowania myśli

Szukasz szkolenia i masz pytania?

Śmiało, nasi eksperci są do Twojej dyspozycji!