Inżynier przemysłu 4.0 w Polsce

W jaki sposób wspomagać rozwój kierowników produkcji i kadry inżynierskiej w okresie czwartej rewolucji przemysłowej.

Współczesne przedsiębiorstwa muszą zmierzyć się z nowymi wyzwaniami. Są one związane z tzw. czwartą rewolucją przemysłową, którą od 2011 r. określa się mianem Przemysł 4.0. Zjawisko polega na automatyzacji procesów, m.in. poprzez integrację systemów informatycznych i maszyn. Jego celem jest również zwiększenie dostępności do specjalistycznej wiedzy oraz infrastruktury produkcyjnej.

Takie podejście wymaga ogromnego zaangażowania i wymusza stawianie nowych oczekiwań wobec kadry zarządzającej, a także osób zajmujących specjalistyczne stanowiska, m.in. techników i inżynierów. Jeszcze do niedawna wymagano od nich przede wszystkim rozwiniętych umiejętności technicznych. Obecnie jednak ogromny nacisk kładzie się na kompetencje miękkie.