Motywowanie bez finansów – jak motywować pracownika?

część pierwsza

W pierwszej części artykułu skupimy się na tym, jaki wpływ na motywację pracownika ma bezpośredni szef oraz co może on zrobić (lub czego nie robić), aby pracownikom chciało się chcieć.

W drugiej części artykułu zostanie pokazane jak organizacja może świadomie budować zaangażowanie pracowników oraz na co sami zwracamy uwagę jako konsultanci pracując z firmami w obszarze budowania i utrzymania motywacji pracowników.

W tej części artykułu zajęliśmy się następującymi tematami:

  • Zaangażowany pracownik – marzenie każdego szefa i każdej firmy.
  • Polska Mapa Motywacji – krótko o badaniu.
  • Co motywuje pracownika?
  • 4 najważniejsze rady dla szefa – jak motywować ludzi.