Podniesienie motywacji pracowników

Artykuły

Podniesienie motywacji pracowników

Motywowanie zacznij od siebie

Motywowanie pracowników Najprostsze, intuicyjne określenie motywacji to wynik mnożenia dwóch czynników „chcieć coś zrobić x móc coś zrobić”. Jeśli jedna ze składowych tego iloczynu wynosi zero, wtedy szefowie mówią, że ich pracownicy są niezmotywowani. Chcieć coś zrobić to widzieć sens wykonywanej pracy, mieć przekonanie, że to co robimy zostanie zauważone i docenione. Móc coś zrobić to mieć odpowiednie umiejętności, kwalifikacje oraz posiadać odpowiednie narzędzia do wykonania swojej pracy, czyli mieć stworzone w organizacji optymalne warunki do rozwoju.

Szefowie mają wpływ na obie składowe tego równania.

W trakcie szkoleń odwołujemy się do 13 zasad motywacji, które opisaliśmy w książce „Motywacja pod lupą„. Jedną z tych zasad jest „Motywowanie zacznij od siebie”. Być może to podstawa motywowania – „Zmotywowany szef”. Jeden z uczestników szkoleń w trakcie omawianie tej zasady powiedział nam, że „Ludzie przychodzą do firmy, bo prestiż, bo zarobki, bo dobra marka, ale odchodzą od swojego bezpośredniego przełożonego”. Dlatego zależy na tym, żeby pomóc szefom w pracy nad ich automotywacją. Szef też człowiek i może mu się nie chcieć czasami czegoś zrobić, np. zabrać za motywowanie swoich pracowników.
Prowadząc program szkoleniowy w oparciu o proponowane przez nas zasady zachęcamy do przyjrzenia się, które z nich i w jakim stopniu sprawdzają się w konkretnej organizacji. Proponujemy zastanowienie się nad następującymi kwestiami:
  • Z jakiego powodu motywowanie wymaga dobrej komunikacji i atmosfery współpracy?
  • Czy można zmotywować bez jasno określonego celu?
  • Z jakiego powodu nieosiągalne cele demotywują a ich wspólne określenie podnosi motywację?
  • Czy jest możliwe motywowanie pracowników, bez poznania na czym najbardziej im zależy?
  • Jak odróżnić pracownika zmotywowanego od wypalonego lub wynudzonego?
I jeszcze jedna kwestia – nie unikamy dyskusji, o tym, że ludzi najbardziej motywują pieniądze. Trudno jest zaprzeczać powszechnie uznawanym opiniom, staramy się jednak namówić, na spojrzenie na tę kwestię, jako na jeden z elementów motywowania ale z całą pewnością nie jedyny.

Szukasz szkolenia i masz pytania?

Śmiało, nasi eksperci są do Twojej dyspozycji!