Najlepsze szkolenia dla menedżerów IT

Stanowisko menedżera w obszarze IT jest pełne wyzwań, a dodatkowo może różnić się zakresem kompetencji między poszczególnymi firmami. Niemniej jednak wspólny mianownik zawsze stanowi rozległa wiedza ekspercka w połączeniu z szerokim wachlarzem kompetencji miękkich. IT to sektor wymagający silnych umiejętności biznesowych, w tym zwłaszcza negocjacyjnych, prezentacyjnych i organizacyjnych. Szkolenia powinny więc koncentrować się głównie wokół zagadnień związanych z przywództwem i zarządzaniem zespołem (również międzynarodowym i rozproszonym, często składającym się z osób pracujących w zagranicznych filiach firmy), a na wyższym stopniu struktury – także z kierowaniem projektami.

Zarówno liderzy grup, jak i koordynatorzy projektów pracują pod dużą presją, która wynika ze współpracy z klientami i z zadeklarowanych w kontraktach terminów. Dodatkowo należy pamiętać, że zespoły informatyczne często mają dostęp do informacji niejawnych (objętych np. tajemnicą handlową), co również zwiększa u liderów poczucie odpowiedzialności. Wybierając szkolenia, warto też mieć na uwadze, że ścieżka kariery w IT przebiega w sposób dość dynamiczny. Na stanowisko samodzielne można awansować po stosunkowo krótkim czasie, dlatego właściwie od samego początku zatrudnienia inwestycja w podnoszenie kwalifikacji – najpierw technicznych, potem miękkich – jest w pełni uzasadniona. Każdy nowy pracownik w zespole powinien doskonalić kompetencje związane z komunikacją, zarządzaniem sobą w czasie czy kreatywnym myśleniem.