integr

Gry symulacyjne

Gry symulacyjne są narzędziem, które wspiera realizowane przez nas szkolenia. W trakcie gry uczestnicy wcielają się w rolę menedżerów i w symulowanych warunkach zarządzają całym przedsiębiorstwem lub jego działem czy filią. Wnioski z gry „na gorąco” przekładane są na sytuacje, z jakimi uczestnicy spotykają się w swojej codziennej pracy.

Nasze gry doskonale sprawdzają się także jako luźna forma szkolenia podczas wyjazdów integracyjnych.

Menedżerskie gry biznesowe

Realizowane przez nasz szkolenia oparte o biznesowe gry menedżerskie to maksimum praktyki i przełożenia treści szkoleniowych na sytuacje, z jakimi uczestnicy spotykają się w swojej codziennej pracy.

 • Każde szkolenie składa się z kilku powtarzalnych cykli, dzięki czemu uczestnicy mogą uczyć się na własnych błędach i obserwować skutki swoich decyzji w czasie.
 • Gra menedżerska + warsztat to pole do dyskusji i wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkolenia.
 • Dzięki praktycznemu działaniu w grze symulacyjnej, uczestnicy szybko znajdują analogie i przeniesienie do swoich codziennych zadań.

Poznaj nasze autorskie gry symulacyjne

Szkolenie motywowanie pracowników

Szkolenie z motywowania pracowników opieramy na teorii motywacji Davida McClellanda oraz Edwarda L. Deciego i Richarda M. Ryana.

Szkolenie motywowanie pracowników

Szkolenie z motywowania pracowników opieramy na teorii motywacji Davida McClellanda oraz Edwarda L. Deciego i Richarda M. Ryana.

Główne cele szkolenia z motywowania pracowników

 1. Poznanie najważniejszych czynników motywacji pozafinansowej oraz narzędzi motywowania pozafinansowego.
 2. Umiejętność analizowania motywacji swoich podwładnych.
 3. Umiejętność dostosowania odpowiednich czynników motywacyjnych do poszczególnych osób w zespole.
 4. Umiejętność tworzenia indywidualnych planów rozwojowych dla poszczególnych osób w zespole.
 5. Umiejętność radzenia sobie bez wsparcia systemów motywacyjnych tworzonych przez organizację.
 6. Umiejętność motywowania pracowników poprzez udzielanie feedbacku.
 7. Umiejętność dobierania zespołu do zadań, pod względem jakościowym i ilościowym.
 8. Umiejętność planowania pracy dla zespołu w krótkiej i długiej perspektywie czasowej.
 9. Umiejętność zarządzania zespołem w kontekście jego efektywności ekonomicznej.

Leadership simmulation

W szkoleniu wykorzystujemy wyniki naszego autorskiego badania Polska Mapa Motywacji 2.0.

Zarządzanie strategiczne

Szkolenie oparte na grze symulacyjnej, uczące zarządzania strategicznego.

Zarządzanie strategiczne

Szkolenie oparte na grze symulacyjnej, uczące zarządzania strategicznego.

Głównym celem szkolenia jest poznanie metod analizy strategicznej i umiejętne wdrażanie strategii w życie. W czasie modułów warsztatowych, uczestnicy, już w odniesieniu do realnego biznesu, dokonują analizy strategii firmy i przekładają ją na cele operacyjne i konkretne zadania dla członków zespołu.

 1. Umiejętność dokonywania analizy strategicznej w oparciu o Macierz BCG, Analizę trendów, analizę SWOT i inne narzędzia analityczne.
 2. Umiejętność dokonywania analizy rynku i konkurencji.
 3. Poznanie zasad budowania strategii i jej skutecznego wdrażania w życie.
 4. Poznanie zasad wyceny inwestycji i szacowania stopy zwrotu.
 5. Umiejętność szacowania ryzyka w działalności gospodarczej.
 6. Poznanie różnic między specjalizacją a dywersyfikacją.
 7. Świadomość od czego zależy płynność finansowa przedsiębiorstwa i jak ją utrzymywać.
 8. Umiejętność przekładania strategii na konkretne zadania dla zespołu.

Szkoleniowe gry symulacyjne

Przeniesienie strategii na cele operacyjne dla zespołu

Szkolenie zarządzanie projektem

Szkolenie z zarządzania projektami opracowaliśmy w taki sposób, aby uczestnicy mogli poznać podstawowe założenia wybranych metodyk (best practice), przećwiczyć tworzenie dokumentacji projektu na każdym z jego etapów, a także fizycznie zrealizować projekt.

Szkolenie zarządzanie projektem

Szkolenie z zarządzania projektami opracowaliśmy w taki sposób, aby uczestnicy mogli poznać podstawowe założenia wybranych metodyk (best practice), przećwiczyć tworzenie dokumentacji projektu na każdym z jego etapów, a także fizycznie zrealizować projekt.

Szkolenie z zarządzania projektami – Cele

 1. Umiejętność formułowania celów projektu.
 2. Umiejętność definiowania zakresu projektu.
 3. Umiejętność analizowania ryzyk występujących w projekcie oraz planowania działań zaradczych.
 4. Umiejętność planowania działań i zadań w projekcie w formie schematu Gantta.
 5. Umiejętność planowania zasobów i kosztów w projekcie.
 6. Umiejętność planowania właściwej komunikacji oraz sposobów kontrolowania projektu.
 7. Umiejętność monitorowania i raportowania projektu.
 8. Praktyczne przećwiczenie umiejętności poprzez faktyczną realizację projektu.

Praktyczne ćwiczenia

Fizyczną realizację projektu umożliwia wykorzystanie w szkoleniu naszej autorskiej symulacji biznesowej

Zarządzanie firmą i jej rozwój

Warsztat rozwojowy oparty na wielowątkowej symulacji biznesowej, zaprojektowany po to, by uczestnicy mogli wcielić się w role menedżerów i zarządzać całością przedsiębiorstwa.

Zarządzanie firmą i jej rozwój

Warsztat rozwojowy oparty na wielowątkowej symulacji biznesowej, zaprojektowany po to, by uczestnicy mogli wcielić się w role menedżerów i zarządzać całością przedsiębiorstwa.

Główne cele warsztatu:

 1. Rozpoznanie elementów zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem.
 2. Zrozumienie funkcjonowania przedsiębiorstwa na poziomie ogólnym z perspektywy zarządu.
 3. Poznanie zależności pomiędzy rożnymi działami w firmie.
 4. Świadomość wspólnego celu. Przedkładanie celów organizacji nad cele indywidualne.
 5. Umiejętność reagowania na dynamikę otoczenia konkurencyjnego.

Management Simulation

Ćwiczenia odnoszą się do realnych sytuacji z jakimi uczestnicy spotykają się w swojej pracy.

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

Szkolenie finanse dla niefinansistów opieramy na naszej autorskiej symulacji biznesowej, która pozwala zrozumieć funkcję finansową przedsiębiorstwa.

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

Szkolenie finanse dla niefinansistów opieramy na naszej autorskiej symulacji biznesowej, która pozwala zrozumieć funkcję finansową przedsiębiorstwa.

W trakcie szkolenia uczestnicy prowadzą firmę, podejmują wiele decyzji w różnych obszarach, analizują skutki finansowe swoich decyzji ucząc się w ten sposób najważniejszych mechanizmów i zagadnień finansowych w przedsiębiorstwie.

Główne cele szkolenia finanse dla niefinansistów to:

 1. Poznanie podstawowych pojęć finansowych, takich jak: płynność finansowa, amortyzacja, budżet, rodzaje kosztów, poziomy marż i wiele innych.
 2. Zrozumienie punktów styku oraz różnic pomiędzy funkcją finansową oraz funkcją rachunkową firmy.
 3. Doświadczenie, jaki wpływ mogą mieć różne decyzje menedżerów na stan finansów przedsiębiorstwa.
 4. Nabycie umiejętności pracy z rachunkiem wyników i wskaźnikami ekonomicznymi.

Szkoleniowe gry symulacyjne

Zarządzanie finansami, finanse dla niefinansistów

Gra symulacyjna na zamówienie

Stworzymy dedykowaną grę w oparciu o Państwa wytyczne i oczekiwania

Gra symulacyjna na zamówienie

Stworzymy dedykowaną grę w oparciu o Państwa wytyczne i oczekiwania

Zaprojektujemy zupełnie nową grę na Państwa zlecenie. Szczegółowa oferta zależy od stopnia skomplikowania gry i może być ustalona po poznaniu Państwa oczekiwań. Oferta ta obejmuje projektowanie gry, jej przetestowanie oraz szkolenie wdrożeniowe. Czas przygotowania gry uzależniony jest od stopnia skomplikowania i wynosi od 2 do 6 miesięcy.

Przedmiot oferty: stworzenie gry symulacyjnej

Zakres oferty: stworzenie modelu ekonomicznego i algorytmu zdarzeń, edukacyjnej gry strategicznej. Przygotowanie instrukcji, rekwizytów, narzędzi elektronicznych (arkusza danych i prezentacji) scenariusza fabularnego oraz scenariusza przebiegu rozgrywki symulacji biznesowej. Gra będzie dedykowana dla Zamawiającego i stanie się jego własnością.

Współpraca: współpraca oparta będzie o dwustronną umowę przewidującą przekazanie praw własności do wytworzonej gry na rzecz Zamawiającego.

Gra symulacyjna na zamówienie

Wypożycz grę lub kup licencję

Zobacz, co mówią o nas klienci i uczestnicy szkolenia

„Podczas realizacji projektu firma Training Partners Sp. z o.o. wykazała się pełnym profesjonalizmem na każdym z jego etapów, a trenerzy prowadzący szkolenia posiadali wszystkie potrzebne do tego kompetencje i umiejętności. Rekomendujemy firmę Training Partners Sp. z o.o jako profesjonalnego i wiarygodnego dostawcę usług szkoleniowych. Wysoka elastyczność i otwartość na potrzeby klienta i zrozumienie jego potrzeb niewątpliwie stanowią mocną stronę firmy.”

Mirosław Rommel
Dyrektor ds. personalnych, UNIA sp. z o.o.

„Trener bardzo dobrze panował nad grupą, potrafił przekazywać wiedzę w sposób ciekawy, wywołujący zainteresowanie i skłaniający do głębszych dyskusji. Ćwiczenia z zastosowania teorii wymagały od uczestników zaangażowani. Uczestnicy wyszli ze szkolenia z pewnością co do swoich nowych umiejętności i poczuciem dobrze przepracowanego czasu. Całość zakończyła się omówieniem potencjału uczestników oraz jasną informacją co do dalszego ich rozwoju”.

Tomasz Winiarz
Kierownik produkcji, PPG Deco Polska Sp. z o.o.

„Z firmą Training Partners współpracujemy od 2018 roku. Trenerzy realizujący szkolenia wykazali się dużą wiedzą merytoryczną, umiejętnością aktywnego prowadzenia zajęć w sposób angażujący uczestników. Szkolenia zostały wysoko ocenione w ankietach. Cały projekt był poprzedzony wnikliwą, wielopoziomową analizą potrzeb, więc programy były odpowiednio dopasowane do potrzeb każdej grupy. Stały kontakt z przedstawicielami firmy umożliwiał szybką reakcję na pojawiające się trudności. Polecam firmę Training Partners jako rzetelnego partnera gwarantującego wysoki poziom świadczonych usług.”

Marta Solka
Kierownik Zespołu Kadr i Płac, Superior Industries Production Poland Sp. z o.o.

Zapytaj o szczegóły naszej oferty szkoleń umiejętności miękkich

  Zapraszamy do kontaktu
  Józef Smoleń
  Członek Zarządu, Trener
  tel.: +48 784 46 85 96
  Józef Smoleń