Szkolenie pracownika – dlaczego warto zainwestować w kadry?

Artykuły

Na sukces przedsiębiorstwa składa się zwykle wiele różnych czynników. Należy zadbać o wysoką jakość usług, odpowiedni wizerunek firmy, a także zatrudnienie skutecznych kierowników i menadżerów. Podstawą osiągnięcia zadowalających wyników finansowych jest rozwój kompetencji pracowników. Można to osiągnąć poprzez udział w profesjonalnych szkoleniach.

Potencjał rozwojowy przedsiębiorstwa przez szkolenie pracowników

Według badań połowa pracodawców w Polsce wciąż uważa, że szkolenie pracownika nie jest ważnym czynnikiem w procesie rozwoju przedsiębiorstwa. Tymczasem wysokie kwalifikacje i zaangażowanie kadry to jeden z najważniejszych elementów wpływających na potencjał firmy. Inwestycje w rozwój zatrudnionych przełożą się na korzyści zarówno dla osoby wykonujący pracę, jak i całej firmy.

Szkolenie pracownika pozwoli na zwiększenie wiedzy i osiągnięcie lepszej pozycji na rynku pracy. Odpowiednio wyszkolony zespół jest w stanie sprostać zwiększającym się wymaganiom pracodawcy. Wyższa jakość pracy spowoduje, że firma będzie w stanie uzyskać przewagę konkurencyjną w stosunku do innych podmiotów operujących w danej branży.

Szkolenie pracownika: zwiększenie jakości i efektywności pracy

Szkolenie pracownika wpływa także na jego postawę i podejście do wykonywanych obowiązków. Motywowanie do podejmowania nowych wyzwań zwiększa pewność siebie, poczucie docenienia i przynależności do firmy. Tacy pracownicy będą częściej podejmować samodzielne decyzje, bez konieczności stałego nadzoru i kontroli ze strony przełożonego.

Wiedza zdobyta na szkoleniach może być także okazją do wymiany doświadczeń ze współpracownikami i kontrahentami przedsiębiorstwa. Może to skutecznie poprawić wizerunek firmy i zachęcić nowych specjalistów do podjęcia zatrudnienia. W ten sposób możliwe jest pozyskanie ekspertów w branży bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.

Ograniczenie rotacji pracowników

Wyzwaniem dla pracodawcy może być konieczność wymiany pracowników. Jeśli dotyczy to małej liczby zatrudnionych, problem może być niezauważalny dla kadry kierowniczej. Jednak ciągłe zatrudnianie nowych osób nie pozwala na rozwój prowadzonych projektów lub wydłuża czas osiągania kolejnych celów. Należy zwrócić uwagę na fakt, że pracownicy nie rezygnują z dotychczasowego stanowiska wyłącznie z powodów finansowych. W wielu przypadkach decyzja podejmowana jest przy uwzględnieniu innych warunków zatrudnienia, w tym możliwych do osiągnięcia osobistych korzyści i potencjału rozwoju kariery zawodowej. Szkolenie pracownika oznacza perspektywę rozwoju, a więc może wpłynąć na decyzję o pozostaniu w dotychczasowym miejscu pracy, nawet w przypadku uzyskania konkurencyjnej oferty zatrudnienia. Poprzez takie działanie ograniczany jest problem rotacji pracowników, a firma może być postrzegana jako wiarygodny i stabilny pracodawca o ugruntowanej pozycji na rynku.

Poprawa komunikacji pomiędzy działami w firmie

Skierowanie na szkolenie może stanowić także nagrodę dla pracownika wyróżniającego się w firmie. Poprawi to atmosferę w przedsiębiorstwie, a także może wpłynąć korzystnie na komunikację interpersonalną. Ma to szczególne znaczenie w dużych przedsiębiorstwach, w których przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi działami w znaczący sposób wpływa na wydajność pracy. Szkolenie pracownika można połączyć z wyjazdem w teren, wspólnymi konferencjami, a nawet imprezami integracyjnymi. W ten sposób regularne doszkalanie powoduje lepsze poznanie się zatrudnionych i nawiązanie bliższych relacji pomiędzy osobami pracującymi na różnych szczeblach w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa. Dlatego warto stworzyć długofalowy harmonogram szkoleń i kursów oraz dokonywać regularnej oceny jakości obowiązków realizowanych przez pracowników.

Przekwalifikowanie pracowników

W niektórych przypadkach w firmie zmieniają się priorytety i trzeba podjąć działania w projektach wymagających stosowania procedur nieznanych dla pracowników, na przykład, w związku z dynamicznym rozwojem nowoczesnych technologii. W takiej sytuacji możliwe jest zatrudnienie nowych osób lub próba przekwalifikowania części dotychczasowej kadry. To również można osiągnąć poprzez szkolenie pracownika. Będzie to wyraz zaufania ze strony pracodawcy. Poza tym pracownik znający strukturę firmy i osoby współpracujące szybciej dostosuje się do nowych wymagań. Będzie popełniał mniejszą ilość błędów, dzięki czemu firma szybciej uzyska możliwość realizacji prac, które do tej pory nie były jej specjalnością.

Planowanie przyszłości firmy

Inwestycja w rozwój pracowników pozwala zweryfikować sposób wykorzystania nowo nabytej wiedzy. Szkolenie pracownika w dłuższym czasie pozwoli na wytypowanie liderów przy uwzględnieniu naturalnych predyspozycji kandydatów. Ułatwia to obsadę stanowisk kierowniczych, szczególnie podczas tworzenia nowych struktur w przedsiębiorstwie. Analiza działania pracowników ma wpływ na długoterminowe plany, dzięki którym realizować można nowe cele lub ustalać nowe priorytety. Firma będzie w stanie szybciej dostosowywać się do zmieniającego się rynku i osiągać wyższe wyniki finansowe w przyszłości. Może być to skuteczna droga do uzyskania pozycji lidera w swojej branży.
Nasze szkolenia dla menadżerów pozwolą Ci zbudować silną pozycję w firmie.

Szukasz szkolenia i masz pytania?

Śmiało, nasi eksperci są do Twojej dyspozycji!