Gry symulacyjne szkoleniowe dla menedżerów

Adam Pasternak

Symulacyjne gry menedżerskie są narzędziem, pozwalającym uczestnikom zbliżyć się w trakcie warsztatów szkoleniowych do rzeczywistości biznesowej. W trakcie gry biznesowe j uczestnicy wcielają się w rolę menedżerów i w symulowanych warunkach zarządzają całym przedsiębiorstwem lub jego działem czy filią.

Gry symulacyjne szkoleniowe są tworzone w oparciu o polskie realia biznesowe i odpowiadają rzeczywistości w jakiej funkcjonują nasi Klienci.

Adam PasternakTrener, Partner
  • Doświadczenie

    Uczestnicy doświadczają sukcesów i porażek, przeżywają emocje związane z daną sytuacją.

  • Refleksja i teoria

    Uczestnicy podejmując działania obserwują skutki swoich decyzji w czasie i wspólnie wyciągają wnioski z zaistniałej sytuacji. Otrzymują niezbędną wiedzę z zakresu danej problematyki i stosują ją w praktyce.

  • Przeniesienie doświadczeń

    Przeniesienie doświadczeń i wniosków z gry na sytuacje z jakimi uczestnicy spotykają się w swojej codziennej pracy.