Gry symulacyjne szkoleniowe, biznesowe, menedżerskie

Józef Smoleń

Symulacyjne gry menedżerskie są narzędziem, pozwalającym uczestnikom zbliżyć się w trakcie warsztatów szkoleniowych do rzeczywistości biznesowej. W trakcie gry biznesowej uczestnicy wcielają się w rolę menedżerów i w symulowanych warunkach zarządzają całym przedsiębiorstwem lub jego działem czy filią. Szkoleniowe gry symulacyjne są tworzone w oparciu o polskie realia biznesowe i odpowiadają rzeczywistości w jakiej funkcjonują nasi Klienci.

Józef SmoleńTrener
  • Doświadczenie

    Gra menedżerska pozwala uczestnikom doświadczyć sukcesów i porażek oraz przeżyć emocje związane z daną sytuacją biznesową.

  • Refleksja i teoria

    Szkoleniowa gra biznesowa pozwala na obserwację skutków swoich decyzji w czasie i wspólne wyciąganie wniosków z zaistniałej sytuacji. Uczestnicy otrzymują niezbędną wiedzę z zakresu danej problematyki i stosują ją w praktyce.

  • Przeniesienie doświadczeń

    Gra biznesowa to przeniesienie doświadczeń i wniosków na sytuacje z jakimi uczestnicy spotykają się w swojej codziennej pracy.