Szkolenia sprzedażowe dla handlowców

Jerzy Paśnik,

Szkolenia sprzedażowe to inwestycja – poprawienie jednego choćby elementu w pracy handlowca może zwiększyć jego efekty.

Dzięki procesowemu spojrzeniu na sprzedaż możemy określić gdzie są rezerwy do wykorzystania i nauczyć handlowców bardziej skutecznego działania.

Jerzy Paśnik,Wiceprezes Zarządu, Trener

Dobrze zaplanowany rozwój zespołu, poprzez odpowiednie szkolenia sprzedażowe, zawsze przekłada się na lepsze wyniki sprzedaży. Nasze doświadczenia pokazują, że najlepsze efekty osiągają firmy, które potrafią dobrze połączyć 3 elementy:

  • Efektywny proces sprzedaży

    jasno określona strategia i właściwa organizacja sprzedaży

  • Umiejętności menedżerów

    skuteczne, operacyjne zarządzanie zespołem i pracą sprzedawców

  • umiejętności handlowców

    skuteczne działania handlowe z Klientem